Меню
Эл-Сөздүк

шартсыз уячага шилтеме

absolute cell reference
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: шартсыз уячага шилтеме

Кыргызский Английский
шилтеме links
Кошумча бөлүккө шилтеме. Reference to Appendix.
кайра даректешкен чалуу, шартсыз . Call forwarded unconditional .
шартсыз номурге чалууну кайра даректештирүү . Call forwarding on unconditional .
Үчүнчү өлкөнүн укугуна карата кайра шилтеме жасоо Renvoi to a Third Law
мындай арыз II беренеге шилтеменин ордуна V беренеге шилтеме бере алат. such declaration may, instead of referring to Article II, refer to Article V.
Биздин сайтта катталуу үчүн Сиз "Катталуу" бөлүмүнө киришиңиз керек, ага шилтеме сайтыбыздын бетинин үстүңкү оң жаккы бурчунун үстүңкү бөлүгүндө берилген. To register on our website, You should enter the section «Registration», reference to which is found in higher part of the right upper corner of the page of our website.
Буга кошумча Реестрге жана күбөлүккө жамааттык белгини пайдаланууга укугу бар юридикалык жактар жөнүндөгү маалыматтар, уставга жана анын күнүнө шилтеме киргизилет. In addition to this, the Register and the certificate of a trademark shall be added with the information on legal entities, which have the right to use the collective mark, reference to the Charter and its date.
Чет өлкөлүк уюм өзүнүн органынын же өкүлүнүн ыйгарым укуктарын чет өлкөлүк уюмдун органы же өкүлү бүтүм жасалган өлкөнүн укугуна белгилүү болбогон чектөөлөргө шилтеме жасай албайт. Foreign legal entity may not refer to restrictions on authorities of its body or representative for entering into the transaction not familiar to the law of the country where the body or representative of the foreign legal entity has concluded transaction
Согуштан кийинки мындан бөлок бир топ эки тараптуу келишимдер Жалпы декларацияга сөзмө-сөз шилтеме берген, ошондой эле бир өкмөттөн башка өкмөткө адам укуктары бузулганы тууралуу расмий дооматтар да. A number of other postwar bilateral treaties explicitly made reference to the Universal Declaration, as did official complaints from one government to another about human rights violations.
Эгер Сиз ката жөнүндө арызыңызды расмий булактын негизинде ырастай алсаңыз (мисалы, клубдун расмий Интернет бетиндеги жыйынтыкка шилтеме жиберсеңиз), анда бизге сурамыңыз менен бирге ушул сыяктуу кошумча маалымат жиберишиңизди суранабыз. If You can confirm your statement about mistake on the base of official source (for instance, send reference to result on official Internet-page of the club), than we ask you to send us additional information like this together with Your request..
Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу финансы-кредит мекемелеринин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган эсептери боюнча эсептешүүлөрү. Жыйынтыктап эсептешүү шартсыз жана кайтарымсыз болуп саналат.
Ушул бөлүмдүн эрежелерине ылайык ушул беренеде каралгандан башка учурларда, чет өлкөлүк укукка карата ар кандай шилтеме жасоо тиешелүү өлкөнүн коллизиялык укугуна шилтеме жасоо катары эмес, анын материалдык укугуна шилтеме жасоо катары каралууга тийиш. Any reference to a foreign law in accordance with the rules of this section except for the cases stipulated in this article must be considered as a reference to the substantive law and not the conflict of laws of the corresponding country.
Кыргыз Республикасынын укугуна карата кайра шилтеме жасоо жана үчүнчү өлкөнүн укугуна шилтеме жасоо ушул Кодекстин бир миң бир жүз жетимиш жетинчи беренесине, бир миң бир жүз жетимиш сегизинчи беренесинин биринчи, үчүнчү, бешинчи пункттарына, бир миң бир The renvoi to the law of the Kyrgyz Republic and renvoi to a third law shall be accepted in cases of application of foreign law according to Article threeone77, points one,three and five of Article threeone78, Articles one thousand one hundred and eighty
Ишке катышкан адамдар өздөрүнүн талап тарын же каршы пикирлерин негиздөө үчүн өздөрү шилтеме жасап жаткан чет өлкөлүк укуктун ченемдеринын мазмунун ырастаган документтерди берүүгө, башка жол менен сотко же мамлекеттик органга бул ченемдердын мазмунун анык Individuals participating in the case shall be entitled to provide documents confirming the content of foreign law regulations they refer to as a ground for their claims or objections and otherwise assist the court in determination of the content of these
Үчүнчү жактар менен мамилелерде бүтүм түзүү учурунда кандайдыр бир чектөөлөрдүн бар экендиги жөнүндө билсе же билүүгө тийиш болсо аны далилдөө учурларынан тышкары бүтүмдү түзгөн шериктин жалпы ишти жүргүзүү боюнча укуктарын чектөөгө шериктештер шилтеме кы In relations with third persons, partners cannot refer to limitations of rights in administration of a partner, who exercised the transaction, unless they prove, that in the moment of exercise of the transaction the third person had known or should have k
Бул, резиденттердин белгилүү бир күнгө карата резидент эместер алдында орун алган шартсыз милдеттенмелеринин төлөнбөгөн суммасын түшүндүрөт. Ал келечекте белгилүү бир учурда (учурларда) пайыздардын жана/же негизги карыздын карыз алуучу (карыз алуучулар) тарабынан төлөнүшүн талап кылат.
Улуттук банктын электрондук акчаны чыгаруу лицензиясына ээ жана электрондук акчаны нак акчага айландырууга ээлик кылуучулардын электрондук акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана кайтарып алынгыс милдеттенмесин өзүнө алган, электрондук акчаны чыгарууну жүзөгө ашырган коммерциялык банк.
(англис тилинен bank-note) – өлкө мыйзамдарына ылайык жүгүртүүгө чыгарылган банктык билеттер, ар кандай нарктагы акча белгилери. Жасалма акча жасоочулук үчүн мыйзам боюнча жазаланат. Банкоттор жана монеталар борбордук банктын шартсыз милдеттенмеси катары таанылат жана анын баардык активдери менен камсыз кылынат.
Эл аралык камдык активдер, алар ЭВФ тарабынан түзүлөт жана анын мүчөлөрү ортосунда колдо болгон расмий камдарга толуктоо катары таркатылат. ЭВФтин атайы карыз алышуу укугуна ээ мүчөлөрүндө АКУну кайтарып берүү боюнча реалдуу (шарттуу) милдеттенмелер келип чыкпайт. АКУ ЭВФке мүчө мамлекеттердин жана АКУга ыйгарым укук чегерилген ээлик кылуучулардан болуп саналышкан эл аралык финансылык мекемелердин чектүү санынын гана активдеринен боло алат. АКУ наркы АКШ доллары, евро, япон йени жана фунт стерлинги сыяктуу 4 валютадан турган валюта куржунунун негизинде аныкталат.
АКУга каражаттарды салууда “авуар” деген түшүнүк пайдаланылат, бул ЭВФке мүчө болгон башка мамлекеттерден чет өлкө валюталарын же башка камдык активдерди алууга шартсыз укук.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: