Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: шартсыз жайгаштыруу

Кыргызский Английский
Жерге жайгаштыруу Land Tenure organization
Каражаттарды жайгаштыруу Placement of funds
кайра даректешкен чалуу, шартсыз . Call forwarded unconditional .
Баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу.
шартсыз номурге чалууну кайра даректештирүү . Call forwarding on unconditional .
Мамлекеттик материалдык резервди жайгаштыруу Placement of state material reserve
кулактандырууларды жана жарнаманы жайгаштыруу; publishing of announcements and advertising
Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
Токойлордун абалына жана аларды жаңыртып өстүрүүгө таасир этүүчү объекттерди жайгаштыруу Placement of objects affecting forest status and reproduction of forests
Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшырууну уюштуруу жана жайгаштыруу Organization of supplies of material values to the state material reserve and its placement
Качкындарды жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы качкын статусун берүү жөнүндө расмий өтүнүч билдирген адамдарды жайгаштыруу Accommodation of refugees and asylum-seekers in the territory of the Kyrgyz Republic
Иши калктын таламдарына тиешелүү болгон объектилерди жайгаштыруу үчүн жерлерди алып коюу жана берүү жөнүндө мамлекеттик органдар калкка кабарлап турат. State authorities shall inform the population about withdrawal and allocation of land targeted for the facilities the functioning of which affects interests of the population.
Андеррайтинг – 1) андеррайтер менен түзүлгөн келишим шарттарында рынокко баалуу кагаздарды алгачкы жайгаштыруу; 2) камсыздандырууда: тобокелдикке баа берүү.
Баалуу металлдардын жеке белгилерин көрсөтүүсүз эле эсебин жүргүзүү жана баалуу металлдарды тартуу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды ишке ашыруу үчүн банк тарабынан ачылган эсеп.
Жерге жайгаштыруу жерлерди сарамжал пайдаланууну жана коргоону, жагымдуу экологиялык чөйрөнү түзүүгө жана жаратылыш ландшафттарын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын тутумун камтыйт. Land organization shall include the system of measures directed at organization of rational use and protection of lands, creation of favorable ecological environment and improvement of natural landscape.
Жерге жайгаштыруу атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган тарабынан республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын, ошондой эле башка келип түшүүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат. Land organization shall be implemented by the specially authorized state agency from the funds of the republican and local budgets, as well as other proceeds.
Калктуу конуштардын башкы пландары өнөр жайы, турак жай жана башка курулуш, калк эс алуучу жайларды көрктөндүрүү жана жайгаштыруу үчүн калктуу конуштардын жерлерин пайдалануунун негизги багыттарын аныктайт. General plans of settlements shall specify the basic directions of use of the land of settlements for industrial, housing and other construction, development and location of recreational places for population.
Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик материалдык резервдин ишканаларын, мекемелерин жана уюмдарын, башка субъектилерин жайгаштыруу жана куруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүзөгө ашырылат. Replacement and construction of companies, institutions and agencies, other facilities of the state material reserve system on the territory of the Kyrgyz Republic are made in accordance with the procedure established by the Kyrgyz Republic Government.
Жердин абалына терс таасир берүүчү объекттерди жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жаратылышты коргоочу жана башка органдар менен макулдашылып, атайын экологиялык негиздемеге ылайык жүргүзүлөт. Facilities negatively affecting the condition of land may be located in accordance with special ecological justification and shall be coordinated with the nature protection and other agencies in compliance with the procedure established by legislation of
Микрокаржы компанияларынын каражаттарын жайгаштыруу тиешелүү башкаруу органы тарабынан бекитилүүгө тийиш болгон микрокаржы компанияларынын ички насыя саясатына ылайык, ушул Мыйзамда аныкталган максаттарда жүзөгө ашырылууга тийиш. The placement of funds of a micro-finance company shall be carried out in accordance with the internal credit policy of the micro-finance company that is subject for approval by the relevant management body for the purposes determined by this Law.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: