Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: шайкештик режими

Кыргызский Английский
Bluetooth кулакчынынын режими BT earphone mode .
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин укуктук режими Legal Treatment of Land of Specially Protected Natural Areas
Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк юридикалык жактардын ишинин улуттук режими National Regime of Activity of Foreign Legal Entity in the Kyrgyz Republic
Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
7 коммерциялык банкка убактылуу башкаруу режими киргизилген, бирок аларга карата чектөөлөр акырындап алынып салынган. Provisional governance was introduced in 7 commercial banks; however, the restrictions were being lifted step-by-step.
Эркин экономикалык зоналарда чет өлкөлүк жарандардын чыгып кетишинин жана ага келишинин жөнөкөйлөтүлгөн режими колдонулат. A simplified regime of entrance and departure of foreign citizens are in force in the territory of Free Economic Zones.
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине карата өзгөчө коргоо режими же чарба иштеринин жөнгө салынуучу режими белгиленет. Land of specially protected natural areas shall be subject to the regime of especial protection or regime of regulated economic activities.
ЭЭЗдин субъектилери үчүн эркин экономикалык зонанын аймагында салык алуу жеңилдигин берүү жана бажы режими алар зонада иштеген бардык мезгилге жайылтылат. Tax exemption and the customs regime in the territory of Free Economic Zone for entities of FEZ apply to the whole period of their activity in the zone.
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин режими жаратылышты коргоо жөнүндө мыйзамдардын талабына жана башка атайын мыйзамдарга ылайык белгиленет. Treatment of land of specially protected natural areas shall be established in accordance with requirements of legislation on nature protection and other legislation.
- суу объектилеринин жана суу чарба курулуштарынын булганышын, кыртыштын суу эрозиясын жана башка зыяндуу көрүнүштөрдү пайда кылуучу суу чарба режими бузулганда; - infringement of water regime in water objects entailing pollution, water erosion of soil and other harmful effects;
аймакты өнүктүрүүнүн башкы пландарынын долбоорлору, анын ичинде эркин экономикалык зоналардын жана жаратылышты пайдалануунун өзгөчө режими бар аймактардын долбоорлору; Drafts of territorial development layouts including free economic zones and areas with special regime of nature management;
Бирок, Союздун өлкөлөрүнүн мыйзамдары менен, өз каражаттары жана өз берүүлөрү үчүн радиоберүү уюмдары тарабынан өндүрүлүүчү кыска мөөнөттүк пайдалануу жазууларынын режими аныкталышы мүмкүн. It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the regulations for ephemeral recordings made by a broadcasting organization by means of its own facilities and used for its own broadcasts.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы концессиялардагы чет өлкөлүк жарандардын иштөө шарттары, эмгек жана эс алуу режими, эмгек акы төлөө, социалдык камсыздандыруу жана эмгегин коргоо Эл аралык эмгекти уюштуруунун нор Terms of work of the Kyrgyz Republic citizens and expatriates in concessionary entities within the Kyrgyz Republic territory, their labour and rest schedule, salary, social insurance and labour protection are regulated by International Labour Organization
Мамлекеттик жер кадастры мамлекеттик кадастрлардын бирдиктүү системасынын курамдык бөлүгү болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын жерлеринин табигый, чарбалык мүнөздөмөлөрү жана укуктук режими, кадастрдык карталар жана пландар таризинде жер тилкелеринун The state land cadastre is the composite part of the system of state cadastres and is a systematized collection of data and documents on natural and economic characteristics, and on the legal regimes of lands of the Kyrgyz Republic, and their categories.
Банктын ордун жабуучу (регулятивдүү) капитал – бул, жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык, уюмдар тобокелдиктердин орун алышынан улам, келип чыгышы мүмкүн болгон жоготуулардын ордун жабуу үчүн ээ болууга тийиш болгон капитал.
Мындай капиталга төмөнкүлөр кирет:
Банктын өздүк капиталы – банк ээлеринин менчиги болуп саналган ар кандай багыттарга жумшалуучу жана банк ишинин экономикалык өз алдынчалыгын жана туруктуулугун камсыз кылган каражаттар жыйындысы. Банктын өздүк капиталына уставдык капитал, камдык капитал, уюштуруучулардын пайдасы, кошумча капитал кирет.
Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин стандарттарына ылайык, капиталдын шайкештик коэффициенттерин эсептөө үчүн банктын капиталы: биринчи деңгээлдеги жана экинчи деңгээлдеги капитал болуп бөлүнөт.
а) Биринчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: төлөнгөн уставдык капитал, номиналдан үстөк салынган капитал, кошумча капитал, банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар, өткөн жылдарда бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар) кирет. Биринчи деңгээлдеги капиталдан материалдык эмес активдерди эсептеп алып салуу аркылуу, биринчи деңгээлдеги таза капиталды алууга болот. б) Экинчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: өтүп жаткан жылдын пайдасы, активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга жалпы камдар, сатууга боло турган жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды алгылыктуу кайра баалоо боюнча камдар жана чет өлкө валюталарын алгылыктуу кайра баалоолор, субординацияланган карыз кирет.
в) Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана экинчи деңгээлдеги капиталдын суммасынан банктын туунду уюмдарына, башка банктарга жана финансы мекемелерине инвестицияларды (акция же капиталга үлүштүк катышуу түрүндөгү) эсептеп алып салуу аркылуу таза суммардык капиталды алууга болот.
Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана таза суммардык капиталдын мааниси банктын капиталынын шайкештигин жана башка экономикалык ченемдерди эсептөөдө колдонулат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: