Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: фишинг Веб-сайты

Кыргызский Английский
YouTube сайты бир кишинин идеясын бүткүл дүйнөгө тараткан ыкманы чындап өзгөрткөн же ылдамдыкты өзгөрткөн. YouTube has really changed the way, or changed the speed, in which a single individual can actually spread an idea around the world.
Мисалы, «Вечерканын» сайты 65.23.159.28 дареги боюнча жайгашкан, көпчүлүгү үчүн кыйла түшүнүктүү болгон www.vb.kg. белгисине бардык сурамдар жөнөтүлөт. For example, the web site of “Vecherka” is located under the address 65.23.159.28 and all requests to this address are sent to more understandable indication - www.vb.kg.
Бирок кээде гезит же интернет сайты көп сандаган сүрөттөрдү берип, аларды узун баян менен коштоо аркылуу толук бир окуяны сунуш кылышы ыктымал. But on occasion, a newspaper or online site will carry multiple photographs with longer captions in a photo essay that tells a complete story.
Ошондой эле тема жана добуш берүү боюнча кошумча материалдар эксперттердин кеңейтилген пикирлери, экскпюзивдик интервьюларды берүү менен толукталып, www.open.kg сайты иштеп жатат. In addition, on the www.open.kg website there are additional exclusive interviews with experts giving their opinions and additional material on the elections
Ата-Мекендин сайты алда канча динамикалуу, мазмундуу, дизайны боюнча кызыктуу жана жаңыланган болуп чыкты: ал Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлердин өмүр баяны бар тизмесин жана көпчүлүк талапкерлердин фотосун, плакаттардын электрондук версияларын, а "Ata Meken"'s site was the most dynamic, pithy and interesting in design: It contained the list of candidates to the JK with biographies and a photo of the majority of candidates, electronic versions of posters, including a photograph of five of the women

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: