Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сырткы ачкыч

Кыргызский Английский
сырткы external
ачкыч сөз
Ал ачкыч — момундук The key is humility.
Өз ара келишпестиктерди чечүү үчүн да, эң алды, ачкыч талап кылынат. The process of resolving personal differences is also started with a key.
Ал ачкыч таарыныша кеткендерге ыйык китептик принциптерди колдонууга түрткү берет. That key allows those at odds with each other to begin applying Bible principles.
Ар бир диний салтта ички жана сырткы деп айтылган жолдору бар, же экзотерик (ачык) жана эзотерик (сырдуу) жолдору. In every religious tradition, there is the outer path and the inner path, or the exoteric path and the esoteric path.
Маалымат анын интегралдык схемасында (микропроцессорунда) камтылган карт. Электрондук төлөмдөрдү өткөрүүдө смарт-картта жеке купуя ачкыч сакталат жана электрондук цифралык кол тамганы түзүү жол-жобосу жүргүзүлөт.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүн, анын формасын жана конфигурациясын, оймо-чиймесин жана түс айкалышын аныктоочу белгилер кирет. Features that determine aesthetic and (or) ergonomic peculiarities of the exterior of an article, its form and configuration, ornament and combination of colors are considered to be the essential features of an industrial design.
Буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана эргономикалык мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, анын формасын жана конфигурациясын, оймо-чиймесин жана түс айкалыштарын аныктаган белгилер өнөр жай үлгүсүнүн негизги белгилери болот. Features that determine aesthetic and ergonomic peculiarities of the exterior of an article, its form and configuration, ornament and combination of colors are considered to be the essential features of an industrial design.
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын пайдалануу деп аны товарга, сырткы оромосуна, рекламага, проспекттерге, бланктарга жана товарды чарбалык жүгүртүүгө киргизүүгө байланыштуу башка документтерде колдонуу эсептелинет. The use of appellation of place of origin of goods shall be deemed to be its use on the good, packing, advertisements, prospectuses, forms, and other documents related to the introduction of a good into an economic turnover.
Товардык белги жана тейлөө белгиси (мындан ары - товардык белги) бул белгиленген тартипте катталган товарга жана анын сырткы оромосуна коюлуучу жана кайсы бир юридикалык жана жеке жактын товарлары менен кызмат көрсөтүүлөрүн башка бир юридикалык жана жеке A trademark and service mark (hereinafter referred to as trademark) shall be designations that can distinguish respectively goods and services of some legal entities or natural persons from the similar goods or services (hereinafter referred to as goods)
Товардык белгини пайдалануу деп товардык белгинин ээсинин же ушул Мыйзамдын 23-беренесине ылайык лицензиялык келишимдин негизинде ушундай укук берилген жактын булар үчүн товардык белги катталган товарларга жана (же) алардын сырткы оромосуна товардык белги A trademark shall be deemed to be used if it is used on the goods for which the trademark has been registered and\or on their packing by the owner of the trademark, or the person to whom this right was granted by virtue of the licensing agreement in accor
товардан же анын сырткы оромосунан мыйзамсыз колдонгон товарлар чыгарылган жердин аталышын, же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгини алып таштоого, же болбосо товарлар чыгарылган жердин аталышын же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окш - remove the illegally used appellation of place of origin of goods or designation similar to it to the extent likely to cause confusion from the product or its packing or destroy the prepared depiction of appellation of place of origin of goods or a desi
Соода белгисин жана буюмдар чыгарылган жеринин аталышын буюмдан же анын сырткы оромосунан алып таштоо, мыйзамсыз колдонулган соода белгилери бар буюмга камак салуу же аны жок кылуу ушундай буюмдун ээсинин өз укуктарын коргоо мыйзамда белгилененген тартипт Removal of the trademark and the appellation of the place of origin of goods from the goods or their packing, arrest or destruction of the goods that contain illegally used trademarks shall be carried out with the observation of the right of the owner of
товардан же анын сырткы оромосунан мыйзамсыз колдонгон товардык белгини же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгини алып таштоо, же болбосо товардык белгилердин же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгилөөнүн белендеп койгон сүрөтт - removal of illegally used trademark or a designation similar to it to the extent likely to cause confusion from the product or its packing, or destruction of the prepared depiction of a trademark or designation similar to it to the extent likely to caus

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: