Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: пайыз белгиси

Кыргызский Английский
Пайыз (%) Percentage (%)
Үн белгиси Audible Tone (Beep)
(пайыз менен)* (expressed as a percentage)*
ичкертүү белгиси tender sign
Эскертүү белгиси Alarm tone
Nokia tune Nokia Corporation үн белгиси. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.
Соода белгиси (тейлөө банкы) Trade Mark (Service Mark)
даректин белгиси табылган жок Address mark not found
Товардык белги жана тейлөө белгиси Trademark and Service Mark
Дефлятор 9,0 пайыз чегинде катталат. The deflator will amount to 9.0 percent.
Эриш-аркак укуктардын коргоо белгиси Signs of Protection of Neighboring Rights
Соода белгиси болгон укуктун башкага өтүшү Assignment of Right to the Trade Mark
Резервациядагы дээрлик 60 пайыз үй көк дат менен капталган. At least 60 percent of the homes on the reservation are infested with black mold.
Бирок ал ошо 80 пайыз жумушту бир эле пайыз баасы менен аткарат. But you get about 80 percent of the way there, for about one percent of the cost.
Пайн Риж Түпкүлүктүү калктын резервациясындагы жумушсуздук 85 жана 90 пайыз ортосунда белгиленет. Unemployment on the Pine Ridge Indian Reservation fluctuates between 85 and 90 percent.
Жылдык мааниде алганда (2010-жылдын март айы 2009- жылдын мартына карата) инфляция 4,0 пайыз чегинде түптөлгөн. Annualization (March 2010 against March 2009) of inflation made 4.0 percent.
2008-жылдын жыйынтыгы боюнча инфляция 20,1 пайыз деңгээлинде, ал эми 2009-жылы 0,0 пайыз деңгээлинде калыптанган. As a result of 2008, the inflation developed at the level of 20.1 percent; in 2009 - 0.0 percent.
Байларга пайыз төлөп берип жаткандыгыңар үчүн, силер кулсуңар, ошондуктан биз кулдардын пайызын жок кылабыз You are slaves in paying interest to the rich people and we shall do away with interest slavery.”
Эгер Сиз эсебиңизди толтуруунун башка жолдорун колдонгон болсоңуз, анда кармала турган пайыз жогорураак болот. If you used other methods of deposit, the percentage to remove will be higher.
2009- жылдын жыйынтыгы боюнча, күндөлүк операциялар эсеби ИДПга карата 2,4 пайыз өлчөмүңдөгү тартыштыгы менен түптөлгөн. As a result of 2009 the current account was formed at deficit of 2.4 percent to GDP.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: