Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: көчүрмөнүн дареги

Кыргызский Английский
Дареги Address
Дареги: Address:
Алуучунун дареги: The Recipient’s Address is:
Ассоциациянын дареги: The Association’s Address is:
Долбоорду ишке ашыруучу агенттиктин дареги: The Project Implementing Entity’s Address is:
Юридикалык дареги - Бишкек ш., Горький к., 23, 4-батир. Legal address – Bishkek city, Gorkyi 23 str. App. 2,4.
сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги; the name and legal address of the procuring entity;
1)мамлекеттик органдын аталышы жана юридикалык дареги; 1) name and legal address of a public body;
(1) кондоминиумдун толук аталышы жана анын юридикалык дареги, жасаган иши жана максаттары; (1) the partnership's legal title, legal address and statement of purpose;
тендердик документтерди алуунун ыкмалары жана дареги, ал үчүн сатып алуучу уюмдан алынуучу акы; methods and place for obtaining the bidding documents and the fee charged for them by the procuring entity;
Тотализатордун билетинде уюштуруучунун аталышы, дареги, букмекер кеңсесинин дареги, лого, билеттин номери жазылат. The ticket contains the name of the organizer, address, address of bookmaker office, logo, ticket number.
Айрым учурларда (мисалы, электрондук почта дареги туура эмес же техникалык ката ж.у.с.) ал калыбына келтириши мүмкүн эмес. In some cases (e.g. the email address is wrong or there is any technical incorrectness, etc.) it can’t be restored.
Мисалы, «Вечерканын» сайты 65.23.159.28 дареги боюнча жайгашкан, көпчүлүгү үчүн кыйла түшүнүктүү болгон www.vb.kg. белгисине бардык сурамдар жөнөтүлөт. For example, the web site of “Vecherka” is located under the address 65.23.159.28 and all requests to this address are sent to more understandable indication - www.vb.kg.
Жазуу түрүндөгү суроо-талапта кайрылган адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты жана дареги, суратылган маалыматтын аталышы же мүнөзү камтылууга тийиш. The written inquiry shall contain a full name and address of the inquirer, nature of the inquired information.
сатып алуулар, сунуштар күчүндө боло турган мөөнөт, ошондой эле сунуштарды бере турган күн жана дареги жөнүндөгү маалыматтарды камтыган чакыруу каты; a Letter of Invitation which contains information on procurement, validity term of proposals and the date, time and address for the proposals to be submitted as well;
Юридикалык жактын фирмалык аталышы, анын юридикалык дареги, артыкчылык алган датасы, берилген билдирменин номуру жана датасы, анын каттоодон өткөн номуру жана датасы. The trade name of the legal entity, its legal address, date of priority, number and date of the application submission, number and date of its registration shall be included in the Register on a mandatory basis.
укуктарды каттоо бөлүмүндө кыймылсыз мүлккө катталуучу укуктардын ээсинин, пайдалануучунун, ижарачынын же башка ээсинин аты-жөнү, дареги жана укук белгилөөчү документ жана укуктун түрү көрсөтүлөт section of registration of the rights specifying the name and address of the owner, user, lessee or other holder of the right to be registered in respect of the unit of immovable property, specifying also the right establishing document and the type of ow
сатып алуучу уюмдун жөнөтүүчүлөр менен түздөн-түз байланыш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу бир же бир нече кызмат адамынын же кызматчыларынын фамилиясы, ысымы, кызматы жана дареги, ошондой эле байланыш жүргүзүү ыкмалары; the name, title and address of one or more officers or employees of the tender commission of the procuring entity who are authorized to communicate directly with suppliers as well as the ways of maintaining this communication.
Консультанттын аты-жөнү жана дареги, сапат үчүн берилген баллы жана тендердик табыштаманын баасы окулат жана финансылык сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет; протоколдун көчүрмөсү дароо мамлекеттик органга жөнөтүлөт. The name of the consultant and its address, the quality scores, and the proposed prices shall be read aloud and recorded in the minutes of financial proposals opening, a copy of which shall be promptly forwarded to the state body.
Же кайра чыгарууга укугу бар адам же анын дареги белгисиз болсо, лицензия берүүгө компетенттүү органга өтүнүүчүнүн IV (2) беренесинде караштырылгандай берген арызынын көчүрмөсү өтүнүүчү тарабынан жөнөтүлгөн датадан тартып. or where the identity or the address of the owner of the right of reproduction is unknown, from the date on which the applicant sends, as provided for in Article IV(2), copies of his application submitted to the authority competent to grant the license.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: