Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: кеңейтүү

Кыргызский Английский
Насыяны кеңейтүү деген эмне? Now what is credit expansion?
Насыяны кеңейтүү жана соода айлампасы Credit Expansion and the Trade Cycle
16. Насыяны кеңейтүү жана соода айлампасы 16 Credit Expansion and the Trade Cycle 66
15. Тартыш каржылоо жана насыяны кеңейтүү 15 Deficit Financing and Credit Expansion
Тартыштык каржылоо жана насыяны кеңейтүү Deficit Financing and Credit Expansion
Насыяны кеңейтүү менен инфляция бир эле нерсе. Credit expansion and inflation are the same thing.
айылдык калктуу пункттарды өнүктүрүүнүн башкы планына ылайык аларды кеңейтүү; expansion of villages according to their general development plans;
Насыяны кеңейтүү жана инфляциянын жардамы менен, элдин жашоо-шартын оңдоого, гүлдөтүп-өнүктүрүүгө болот деген – куру сөз! So all the talk about improving conditions, about making people prosperous by credit expansion, by inflation, is futile!
Насыяны кеңейтүү жана инфляциянын жардамы менен, элдин жашоо-шартын оңдоого, гүлдөтүп-өнүктүрүүгө болот деген – куру бекер сөз! So all the talk about improving conditions, about making people prosperous by credit expansion, by inflation, is futile!
Ушуга карабастан, дүйнө жүзүндөгү алдыңкы мамлекеттер кеңейтүү иш-чарасын колдонууну б.а. пайыздык ченди төмөндөтүүнү каалашат. Nevertheless, we are in a situation in which each of the leading countries of the world wants to expand, to lower rate of interest.
Кескин көтөрүлүүнүн олуттуу мүнөздөмөсү – насыяны кеңейтүү максатында пайыздык ченди атайлап төмөндөтүү жана анын натыйжасында келип чыккан ашкере кеңейүү. The significant characteristic of the boom is this over-expansion by the artificial lowering of the interest rate in order to create the credit expansion.
-мектеп администрациясы ата-энелер жана билим берүүнү башкаруу органдары менен бирдикте демөөрчүлүк жана башка каражаттардан мектепти каржылоо каналдарын кеңейтүү; -School administrations, together with parents and government organs, should expand the financing of schools from sponsorship and other resources.
Окуучулардын сөз көндүмдөрүнүн жогорку эмес деңгээли окутуунун бардык тилдери жана бардык сабактар боюнча окуучулардын сөздүк запасын толуктоо жана кеңейтүү зарылдыгы жөнүндө айгинелейт. The low level of verbal skills implies the need to replenish and expand pupils vocabulary in all studied languages and subjects.
– ccTLD үчүн жоопкерлердин эң маанилүү милдети – домендик аталыштарды пайдаланууга өбөлгө түзүү, муну чектөө эмес, кеңейтүү, базардагы атаандаштыкка жарамдуу, бирок монополиялык эмес абалды орнотуу. - The most important duty of authority responsible for ccTLD – is to encourage domain names use, its expansion not narrowing, creation of competitive not monopolistic position on the market.
Кошумча акча экономикалык тутумга эки башка жол менен киргизилип, анын тутумга тийгизген таасири ар кандай болгондуктан, насыяны кеңейтүү менен жөнөкөй инфляциянын ортосунда айырмачылыкты так белгилөө керек. The reason for making a distinction between credit expansion and simple inflation is because of the different effects that an additional quantity of money has upon entering the economic system by the two different routes.
Жер тилкесинин менчик ээси же жерди пайдалануучу көрсөтүлгөн мезгилде жаңы курулуш, имараттарды жана курулуш жайларды кеңейтүү же реконструкциялоо менен байланышкан сарптоолорду жана чыгашаларды тартып калуу тобокелин көтөрөт. The land owner/user shall bear the risk of expenses and losses related to new construction, enlargement, or reconstruction of buildings and structures within said period.
Өнөр жайы, айыл чарбасы жана өндүрүштөн башка тармактын жаңы ишканаларын куруу жана иштеп жаткан ишканаларды реконструкциялоо, кеңейтүү жана техникалык кайра жабдуу аркылуу негизги фондуларды өзгөртүп түзүүгө инвестиция жумшоо.
USAID Өкүлчүлүгүнүн директору Кэри Гордон бул өнөктөштүк жөнүндө “DFID менен USAID ар дайым демократияга өтүүнү колдоо боюнча бир максатта болгондугун жана биздин ийгиликтүү программаларыбызды кеңейтүү жана DFID Кыргызстанда демократияны колдоо боюнча ала USAID Representative Carey Gordon stated about the partnership that “DFID and USAID have always shared the same objectives in supporting the democratic transition in Kyrgyzstan and we’re glad to partner with DFID to expand on our successful programming an

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: