Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: жадыбалдын аталышы

Кыргызский Английский
Аталышы: Name:
АЛАРДЫН АТАЛЫШЫ THEIR NAME
Долбоордун аталышы Project title
документтин аталышы the name of the document
Каттоо жазуусунун аталышы Account name
Микрокаржы уюмунун аталышы Name of a micro-finance organization
Буюм келип чыккан жердин аталышы Appellation of the Place of Origin of Goods
Селекциялык жетишкендиктин аталышы Denomination of the Breeding Achievement
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышы Appellation of a place of origin
Бирок анын аталышы эч кандай мааниге ээ эмес. However, the name is not really important.
автордук өзгөчө укуктун ээсинин ысымы (аталышы); name (title) of the holder of exclusive copyrights;
сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги; the name and legal address of the procuring entity;
Кабардын аталышы, анонстор жана сүрөт түшүндүрмөлөрү Headlines, announcements, and captions
1)мамлекеттик органдын аталышы жана юридикалык дареги; 1) name and legal address of a public body;
Кабардын аталышы анын жалпы маанайына шайкеш келиш керек. A headline should match the tone of the story.
Чыгарманын аталышы мындай нускалардын бардыгында басылат. The title of the work shall appear on all such copies.
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышы мыйзам менен корголот. Appellation of place of origin of goods shall be protected by the Law.
Кабардын аталышы калпыс болбостон, так жана жөнөкөй болуш керек. Above all, headlines must be accurate and honest, not misleading.
Эрежеге ылайык, кабардын аталышы кыска жана кызыктуу болуш керек. Headlines, by definition, are short and catch.
2)административдик мамлекеттик ваканттык кызмат ордунун аталышы; 2) name of the civil service administrative position vacancy;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: