Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: версиялар тарыхы

Кыргызский Английский
«Оскар» сыйлыктарынын тарыхы. History of the Academy Awards.
Бүгүн болсо бул тарых мусулман америкалыктардын да тарыхы болуп эсептелет. And today, this story is the Muslim-American story too.
Бирок анын кылымдарды карытып келе жаткан тарыхы бул көз-карашты төгүнгө чыгарат. Yet much of its history is at odds with this impression.
Менин рухумда Кудайдын эркине баш ийген баатырлардын, кыймылдардын жана цивилизациялардын узак тарыхы бар. My soul carries a long histor y of heroes, movements, and civilizations that sought to submit to the will of God.
Картер андан ары Нью-Орлеандагы Тулан Университетинен өнор тарыхы боюнча магистрлик даражаны алыш үчүн окуган. Carter went on to pursue a master's degree in art history at Tulane University in New Orleans.
Кыргыз Республикасында көп партиялуу демократиянын өнүгүшүнүн формалдуу тарыхы эгемендүү мамлекеттин пайда болушу менен чогуу башталган. The formal history of the development of multi-party democracy in the Kyrgyz Republic started almost at the same time as the establishment of a sovereign state.
Мисал катарында, өзүнүн улуу тарыхы бар, дүйнө жүзү боюнча цивилизациясы эң жогорку деңгээлге чейин өнүккөн Европадагы бир керемет өлкөнү алалы. To give an example, there is a country in Europe, a very nice country with a great history, considered even today as one of the most civilized countries of the world.
Тоталитардык тарыхы же этникалык чымдалган мамилелүү тарыхы бар өлкөлөрдө мамлекеттик кызматка бирдей жеткиликтүүлүктү кепилдеген так нускоолор бар. The countries with totalitarian history or the history of ethnic tense relations have strict instructions guaranteeing equal access to the civil service.
Ал Мемфис Өнөр колежинде көркөм өнөр бакалаврынын окуусун окуган жана Нью Орлеанздагы Тулан Университетинен өнөрдүн тарыхы боюнча магистр даражасын алган. She earned a bachelor of fine arts degree (BFA) from the Memphis College of Art and a master's degree in art history from Tulane University in New Orleans.
Жекече профайл (портфолио) иштеп чыгуу максатка ылайыктуу, анда бир жагынан квалификацияны жогорулатуу милдеттери, экинчи жагынан кызматкерди окутуунун анык тарыхы чагылдырылат. It is expedient to develop an individual profile (portfolio) in which the tasks of advanced training will be reflected on one hand, and on another - the concrete history of training of the employee.
Ошол эле учурда, «тарыхы бар» КСДП сыяктуу партия да өз талапкерлеринин катарына - аялдарды, жаштарды, улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн гана эмес, ошондой эле кыргыз улутундагы эркектерди чакырууга аргасыз болгон. At the same time even such parties "with experience", such as "KSDP" had to invite a number of candidates into their ranks - not only women, young people and representatives from national minorities, but also men of Kyrgyz ethnicity and mature age.
Мүмкүн болушунча, акыркы бир-эки жыл ичиндеги акча жүгүртүүнүн, өндүрүштүн көлөмүнүн, кызматкерлердин санынын, экспорттун көлөмүнүн сандык көрсөткүчтөрүн, ошондой эле пайда алуучу компаниянын жетекчилиги жана башкаруусу, анын тарыхы жана негизги өнүгүү ба As far as possible, include quantitative details on turnover, production volumes, number of employees, exports for last one-two years as well as qualitative details about the company’s management, history and main developments.
өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп калган учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз белгилүү адамдардын фамилиялары, аттары, (тергеме атта names, surnames, pseudonyms and derivatives thereof, portraits and facsimiles of famous persons without the consent of these persons, their heirs, in the event if such designations are the property of history and culture of the Kyrgyz Republic - without p

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: