Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ачылуучу тизме

Кыргызский Английский
тизме; list;
кара тизме . Block list .
кара тизме толуп калды. Blacklist full.
кара тизме өзгөртүлдү . Block list changed .
120 мүчөнүн бардыгы партиялык тизме боюнча добуш берүү менен шайланат. All 120 members are elected from the party-list voting
Көпчүлүк учурларда добуш ар бирине берилбей, бүтүндөй тизме үчүн берилди. In most cases the voting was carried out not on a name basis, but for the whole list.
Микронасыялык компания күбөлүк алганга чейин Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкында ачылуучу топтоо эсебине минималдуу жаргылык капиталды салууга милдеттүү. Prior to obtaining a certificate the micro-credit company is obliged to place the minimum charter capital in a deposit account opened in a commercial bank of the Kyrgyz Republic.
Лицензия алганга чейин микрокаржы компаниясы Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкында ачылуучу топтоо эсебине минималдуу жаргылык капиталды салууга милдеттүү. Before obtaining a license the micro-finance company is obliged to place minimum charter capital into accumulation account opened in a commercial bank of the Kyrgyz Republic.
Айыл жана суу чарбасын мамлекеттик башкаруунун борбордук органы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү Ботаникалык жана зоологиялык уруулардын жана түрлөрдүн тизмесин аныктайт (мындан ары - Тизме). Ministry of Agriculture and Water Resources of the Kyrgyz Republic shall establish the list of botanical and Zoological varieties and species to which this Law is Applicable (hereinafter the List).
Партиялык тизме боюнча шайлоо – бул пропорционалдык өкүлчүлүктүү добуш берүү тутуму, мында талапкерлер жергиликтүү шайлоочулар тарабынан шайланбастан, борбордук партия тизмелеринен тандалып алынат. Party-list voting is a proportional representation system of voting, where candidates are selected from central party lists rather than locally elected.
2005-жылдын март айындагы саясий төңкөрүштүн натыйжасында, 2007-жылы 21-октябрда жаңы шайлоо тутумун кабыл алып, парламентти 90 мүчөгө кеңейткен, ошондой эле партиялык тизме боюнча шайлоону киргизген жаңы конституциялык референдум өткөрүлгөн. Because of the political unrest in March 2005, a new constitutional referendum was held on October 21, 2007 which approved a new electoral system, enlarged the parliament to 90 members and introduced party-list voting.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: