Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ачуу

Кыргызский Английский
ачуу unlock
көңүл ачуу amuse
Менюну ачуу show Menu
Мурасты ачуу Commencement of Succession
Өтө ачуу экен It is too spicy
Сунуштарды берүү жана ачуу Submission and opening of proposals
Скриншот файлын ачуу мүмкүн эмес Can't open screenshot File
банктарда жана финансы мекемелеринде эсептерди ачуу; to open accounts with banks and financial institutions;
Музыка, телекөрсөтүү жана үйдө көңүл ачуу боюнча эларалык жумалык. An international newsweekly of music, video, and home entertainment.
Оюнчулардын көпчүлүгү спортко акча сайганда же башка оюндарда ченелүү көлөмдө, көңүл ачуу үчүн ойношот. Most players are betting on sports or play other games in moderate amounts, for joy.
тендердик табыштамаларды ачуу протоколун түзөт жана көчүрмөсүн мамлекеттик органга токтоосуз жөнөтөт; maintains the record of tenders opening and promptly sends the copy of it to the state body;
мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундуларын каржылоону ачуу үчүн банк мекемелерине берүү; Transfer positive conclusions of the state ecological expertise to banks to initiate funding;
пайдалуу фаунанын жок кылынышын жана башка токой укуктарынын бузулушунун алдын алуу, ачуу жана токтотуу жүктөлөт. destruction of useful fauna species and other forest law violations.
Бул сиздерге балдар жана өспүрүмдөр кирүүгө болбогон Интернет-ресурстарды ачуу мүмкүнчүлүгүн чектеп койгонго жардам берет. This will allow you to restrict access to Internet resources, not intended for children and adolescents.
Ошону менен бирге, кумар оюндарына ченеми менен катышкан жана аларды көңүл ачуу жана бош убактыны өткөрүү жолу катары караган кишилердин укуктарын коргоо зарыл. However, it is necessary to respect the rights of people who participate in gambling activities, moderate and treat them as a means of entertainment and leisure activities.
мурасты ачуу жөнүндө жана алардын пайдасына керээздик баш тартуулар жөнүндө бардык мураскорлорго жана баш тартуу алуучуларга кабарлоо үчүн мүмкүн болгон бардык чараларды көрүүгө; take all possible measures to notify all the successors, legatees and persons who have the right to demand the performance of the imposition on the commencement of the succession;
Сунуштарды берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин техникалык сунуштар салынган конверттер тендердик комиссия тарабынан дароо ачылат жана бардык негизги маалыматтар сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет. The technical envelopes shall be opened immediately by the tender commission after the closing time for submission of proposals, and all the main data shall be entered into the minutes of opening of proposals.
Консультанттын аты-жөнү жана дареги, сапат үчүн берилген баллы жана тендердик табыштаманын баасы окулат жана финансылык сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет; протоколдун көчүрмөсү дароо мамлекеттик органга жөнөтүлөт. The name of the consultant and its address, the quality scores, and the proposed prices shall be read aloud and recorded in the minutes of financial proposals opening, a copy of which shall be promptly forwarded to the state body.
Мурас калтыруучу өлгөн күн (зарылдыгы боюнча көз ирмем), ал эми аны өлдү деп жарыялаганда, эгерде соттун чечиминде башка күн көрсөтүлбөсө, жаранды өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими күчүнө кирген күн мурасты ачуу убактысы деп табылат. The time of the commencement of the succession shall be the day (the moment if necessary) when the testator dies, and in declaration of his death - the effective date of the court decision declaring the death of the individual, unless other date is provid

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: