Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аткарылчу иштер

Кыргызский Английский
Бардык соттордо иштер ачык каралат. Trial in all courts is open.
мындан ары макулдашуу боюнча иштер. hereinafter referred as "contractual works".
■ КРнын Ички иштер министрлиги, 2000-2001-жж. ■ KR Interior Ministry, 2000-2001:
Буюмдар, иштер жана консультациялык эмес кызматтар. Goods, Works and Non-consulting services.
Долбоордун Экинчи Бөлүгүндө каралган Буюмдар жана Иштер Goods and Works under Part 2 of the Project
Белгисиз радиация бар экенин тастыктоодо аткарылуучу иштер Action upon confirming presence of Unknown Radiation
Ички иштер министрлигин версиясы боюнча каттын толук тексти: The full text of the letter, according to the Ministry of Internal Affairs read as follows:
Долбоордун 1(а) жана 1(d) Бөлүктөрүндө каралган Буюмдар жана Иштер Goods and Works under Parts 1(a) and 1(d) of the Project
Аталган иштер боюнча Омбудсмен (Акыйкатчы) атайын баяндамаларды да түзө алат. The Ombudsman (Akyikatchy) may also prepare special reports concerning such cases.
Жазык жана администрациялык иштер боюнча күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлөт. The burden of proving guilt in criminal and administrative cases is on the accuser.
«Медиа чойросүндогү иштер боюнча сот, прокурордук кызматкерлердин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу Capacity-building of judicial-prosecutor's office employees on cases in the media sphere
Мындай иштер жайынча аңгемелешүү же купуя сурамжылоо барагын толтуруу түрүндө болушу ыктымал. This can be done through informal conversations or by asking employees to fill out an anonymous questionnaire.
Өкмөттүк же коомдук иштер, жеке адамдын акчага байланыштуу иштерди жүргүзгөндөй эле жүргүзүлөт. The conduct of government affairs, public affairs, is not different from the conduct of the financial and monetary conduct of private affairs.
Бул иштер баңгизатты колдонуу көйгөйлөрүн гана чагылдырбастан, аны чечүүнүн мүмкүнчүлүктүү жолдорун көрсөттү. These articles not only highlighted the problem of drug use, but also presented possible solutions.
Силер, келечектеги техниктер же инженерлер, Тышкы иштер кызматына кирип, жашооңорду дүйнө кезип өткөргүңөр келеби?» "Technicians or engineers, how many of you are willing to work in the Foreign Service and spend your lives traveling around the world?"
Силер, келечектеги техниктер же инженерлер, тышкы иштер кызматына кирип, жашооңорду дүйнө кезип өткөргүңөр келеби?». Technicians or engineers, how many of you are willing to work in the Foreign Service and spend your lives traveling around the world?"
Азыркы учурда алтын кендеринин ачылышы сейрек кездешүүчү көрүнүш болуп, бул өңүттө олуттуу иштер жүргүзүлбөй калган. Now these gold discoveries are exceptional cases and we do not have to deal with them.
Алдын ала квалификация иштер боюнча ири контракттарга тиешелүү жана Ассоциация менен сүйлөшүп келишкендик боюнча колдонулат. Pre-qualification shall be conducted for large works contracts and shall be applied upon the Association’s agreement;
бул үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ЭЭЗдин Башкы дирекциясы тарабынан каржылануучу атайын агенттик түзөт. For this, the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic creates a special agency which shall be financed by the General Directorates of FEZ.
Адам укугун коргоо боюнча иштер буга чейин тарыхта мындай деңгээлге жетип, дүйнөгө тарап, бекип, колдоого ээ болгон мисал кездешпейт. Never before in history have there been so many achievements in promoting, extending, enhancing, and actually protecting human rights.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: