Меню
Эл-Сөздүк

аппараттык камсыздоо диск түзмөгү

hard disk drive
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аппараттык камсыздоо диск түзмөгү

Кыргызский Английский
камсыздоо to provide (with)
Ишке ашыруу түзмөгү Implementation arrangements
... түзмөгү боюнча суроо Quering device ...
- Ченемдик укуктук камсыздоо жана методология бөлүмү. – Regulatory and Methodology Division.
Токой чарбачылыгын каржылык-экономикалык жактан камсыздоо Financial and economic provision of forestry
пенсия курагына жеткени боюнча пенсия (пенсия же социалдык камсыздоо) retirement (pension or social security) benefits
Кыргыз Республикасында ушул убакка чейин иш менен камсыздоо таасири чектелип келген. In the Kyrgyz Republic, employment effects have so far been limited.
SEWAнын башкы максаты – өз мүчөлөрүн иш менен камсыздоо жана аларды көз карандысыз кылуу. SEWA’s primary goals are full employment and self-reliance for its members.
Ошентип, эгерде элдин баары үчүн адам укуктарын камсыздоо болсо, мамлекеттин эгемендиги кемип калат. Thus, if the human rights provisions for all people were honored, national sovereignty would be diminished.
Ачык ой-пикир коомдук фонду укуктук камсыздоо жана адам укуктарын коргоо маселелери менен алектенет. The Open Viewpoint Public Foundation is mainly focusing on development of the legal provisions and means for protection of human rights.
-иштеп жаткан педагогдорду заманбап усулдук адабияттар, ал эми окуучуларды заманбап окуу китептери менен камсыздоо; -Provide modern methodological reading to teachers and modern textbooks to pupils.
эмгек жана социалдык камсыздоо жөнүндө мыйзамдардын негизинде пенсияга, пособиелерге жана башка төлөөлөргө болгон укук; rights to pensions, benefits and other payments provided by Law of Labor and Social Security;
мамлекеттин эгемендигин, коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздугун камсыздоо боюнча чараларды турмушка ашырат; takes measures to secure the state sovereignty, defense of the country, and national security;
Сууларды көзөмөлдөөнү жана эсепке алууну нормативдик-техникалык, санитардык-гигиеналык жана метрологиялык жактан камсыздоо Normative, technical, sanitary, hygiene and metrological provision of water control and accounting
-мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларга өз учурунда маалыматтык-педагогикалык колдоону камсыздоо; -Provide timely information and pedagogical support to teachers to promote their professional competence.
Кыйыр иш менен камсыздоо жана кирешенин натыйжалуулугу АКШда бир түрге келтирилген, бирок мында да анын таасирин өлчөө кыйынга турат. Indirect employment and income effects have been identified in the USA, but again, these effects are difficult to measure.
Айыл тургундарынын, иш менен камсыздоо департаментинин жана жергиликтүү администрациянын биргелешүүсү көпчүлүк учурларда өзгөчө мүнөзгө ээ. The solidarity of villagers, the local employment department and local administration are in many cases exceptional.
Инкубатордун персоналын минимум эмгек акы менен камсыздоо керек, эмгек акы системасы иштин жыйынтыктарына жараша болсо, андан жакшы болор эле. As a minimum, salaries should be provided to incubator staff; and a performance related salary system would be even better.
Бул сапарды уюштурууда АКШнын Мамлекет департаментинин башкы өнөктөшү болуп Индиялык Өзүн-өзү жумуш менен камсыздоо боюнча аялдардын бирикмеси (SEWA) чыкты. One of the main Indian partners of the US Department of State in arranging the exchange program is the Self Employed Women’s Association (SEWA).
Электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: