Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: анти-тыңчы программасы

Кыргызский Английский
тыңчы; agent;
анти-алиасинг anti-aliasing
«Чыгыш-Чыгыш: чегарасыз өнөктөштүк» программасы East East: Partnership Beyond Borders Program
« Чыгыш- Чыгыш: чегарасыз өнөктөштцк» программасы The East East program: Partnership Beyond the Borders
Борбордук Азия Аймактык ВИЧ СПИД Программасы (БААВСП) Central Asia Regional HIV/ AIDS Programme (CARHAP)
БУУӨП Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы UNDP United Nations Development Programme
Экинчи Бөлүк: Коомчулуктарды инвестициялоо программасы Part two: Community Investment Program
Менчиктештирүү программасы өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: The Privatization program shall include the followings:
Муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирүү программасы. The program for privatization of municipal property objects
вич спид боюнча Борбордук Азиялык аймактык программасы (ВСБААП) Central Asia Regional HIV/AIDS Programme (CARHAP)
Кыргызстандык ишмер аялдяры үчүн Индияда тажрыйба алмашуу программасы Exchange program for women entrepreneurs from Kyrgyzstan to India
TAM/BAS программасы ЕККӨБнын банктык жана инвестициялык ишкердигине толугу менен кирген. TAM/BAS is fully integrated into the EBRD’s activities, alongside banking and investment.
Мисалы, бардык инкубаторлордун 40%ында гана өздүк саясий программасы жана 50%ында гана мониторингдик системасы бар. For instance, only 40% of all incubators have a written policy statement, and only 50% have a monitoring system.
бир жылга айыл чарбасы кредит берүү программасы, аны ишке ашырууга Азия Өнүктүрүү Банкынын кырк миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшоо; program of providing credits to agriculture for one year, using for its implementation the $ forty million loan from the Asian Bank of Development;
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН АДМИНИСТРАЦИЯСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТ АППАРАТЫ БУУнун ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ «ДЕМОКРАТИЯЛЫК БАШКАРУУ» ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC OFFICE OF THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC UNDP "DEMOCRATIC GOVERNANCE" PROGRAMME
“Чыгыш-Чыгыш: чегарасыз өнөктөштүк” программасы эки жана андан көп өлкөлөрдүн жарандык коомдук уюмдарынын жана ӨЭУлардын биргелешкен демилгелерин колдойт. The East East: Partnership Beyond Borders Program supports collaborative initiatives of nongovernmental and civil society organizations in two or more countries.
Менчиктештирүү программасы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органы тарабынан иштелип чыгат жана жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. The Privatization program shall be developed by executive local-self government body and approved by local kenesh.
Ар бир мектептин окуу программасы жөнүндө негизги маалымат берилет жана көп учурда студенттердин жана башкалардын ой-пикирлери менен баалоолору да кошумчаланат. Features basic information about each school’s program, often including opinions or evaluations submitted by students and others.
Бер-Булактагы мектепти оңдоо американын элинин USAIDдин Өткөөл мезгилдеги демилгелери боюнча программасы аркылуу каржыланган көп долбоорлордун бири болуп саналат. The Ber Bulak school renovation grant is one of many assistance projects supported by the American people through the USAID Kyrgyz Republic Transition Initiative project.
Муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирүү Муниципалдык менчик объекттерин менчиктештирүү программасынын (мындан ары - Менчиктештирүү программасы) негизинде жүргүзүлөт. Privatization of municipal property objects shall be made on the basis of the Program for Privatization of municipal property objects (hereinafter referred to as the Privatization program).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: