Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ажыратуу символу

Кыргызский Английский
ажыратуу expansion
бөлүү, ажыратуу detach
Bluetooth стереосун ажыратуу . BT stereo output .
- класстык ченден ажыратуу; - deprivation of a class rank.
Кыймылсыз мүлк бирдиктерин бириктирүү жана ажыратуу Joining and dividing units of immovable property
Фирмалык аталышка болгон укукка ээ болуудан ажыратуу Alienation of the Right to Firm Name
Муниципалдык менчиктеги мүлктү ажыратуу жана алып коюу Alienation and seizure of property in municipal ownership
Муниципалдык менчиктеги мүлктү ажыратуу тартиби жергиликтүү кеңеш тарабынан белгиленет. Alienation procedures for property in municipal ownership shall be established by local kenesh.
Бизнес-инкубаторлордун ар кандай концептуалдык моделдерин же классификациясын ажыратуу маанилүү. it is important to distinguish between different conceptual models or classifications for business incubators.
Кыймылсыз мүлк бирдигине укук ээси кыймылсыз мүлк бирдигин ажыратуу жөнүндө каттоо органына арыз менен кайрыла алат. The owner of the right to a unit of immovable property may bring petition to the registration body on division of an unit of immovable property.
Мураскорду дайындоо же мурастоо укугунан ажыратуу жөнүндө тескемеге киргизилген укук ченемине каршы шарттар анык эмес. Unlawful conditions included into the testament on appointment of a successor and disinheritance shall be invalid.
мүлктү мамлекеттин менчигине, башка муниципалдык түзүлүштөрдүн, юридикалык жактардын жана жарандардын менчигине ажыратуу; alienation of the property to the state ownership, to the ownership of other municipal formations, legal or natural persons;
эркинен ажыратуу жайларында жүргөн же камакта отурган адамдардын тиешелүү мекемелердин башчылары тарабынан ырасталган керээздери; testaments of individuals who are kept in places of imprisonment certified by the heads of the places of imprisonment;
Муниципалдык менчиктеги мүлктү ажыратуу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын чечиминин негизинде жүргүзүлөт. Alienation of property in municipal ownership shall be made on the bases of decision of executive local self-government body.
Салык консультантын квалификациялык сертификаттан ажыратуу же анын колдонулушун токтото туруу ушул Мыйзамда белгиленген тартипте жана негиздер боюнча жүргүзүлөт. A tax consultant can be deprived of his qualification certificate, or qualification certificate validity can be suspended in the procedure and on the basis established by this Law.
5. Коомдук телекөрсөтүүгө айлануу багытын алган КТРКны да, ЭлТРди да реформалоо уланып, алар менен бирдикте мамлекеттик, областтык жана райондук гезиттер да мамлекеттен толук ажыратуу керек. 5. NTRC and ElTR should be deregulated. All state newspapers and radio should also be public and deregulated. Prohibit establishment of media by any state or municipal authorities.
Кыргыз Республикасынын Президенти элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигинин символу, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепили. The President of the Kyrgyz Republic is the symbol of the unity of the people and state power, the guarantor of the Constitution of the Kyrgyz Republic, and of rights and freedoms of the person and citizen.
менчик укугунан ажыратуу же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы милдеттенмелери боюнча менчигин башкача түрдө мажбурлап же соттун чечими менен башкача ыкмада алып коюу аркылуу; by foreclosure or other involuntary seizure of property to satisfy obligations to local selfgovernment bodies or by any other method as per decision of court;
Автор же укук ээси келишим боюнча анын ичинде калк алдында соода кылууда түзүлгөн келишим боюнча чыгарманы пайдалануунун бардык укуктарын башка адамга өткөрүп бериши (пайдалануу укугун ээликтен ажыратуу) мүмкүн. Author or other right holder may assign under the contract including one which was signed at a public auction all rights to make use of the work to other person (alienation of right to make use).
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирүү жөнүндөгү колдонулуп жаткан мыйзам актыларына ылайык кабыл алынбаган мамлекеттик башкаруу органдарынын ченемдик актыларын жокко чыгарсын. The Government of the Republic Kyrgyzstan shall repeal normative acts of agencies of State administration adopted in violation of prevailing legislation of the Republic Kyrgyzstan on destatisation and privatization.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: