Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

автономдук тез кабар

offline instant message
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: автономдук тез кабар

Кыргызский Английский
кабар west
• Кабар калыс жазылганбы? ♦ Is the story fair?
Ушундай болгондо кабар жакшыраак болот. It may well be.
Мыкты кабар кыска, ачык жана так жазылат. Good news writing is concise, clear, and accurate.
Тактык - кабар жазуудагы эң маанилүү нерсе. Accuracy is critically important in news writing.
Адатта жакшы кабар кайра жазууну талап кылат. Good writing, by definition, requires rewriting.
Кабар формаларынын дагы бирөөсү - «ромб» түзүмү. Still another story form is the "diamond" structure.
Көпчүлүк кабар бөлүмдөрүндө бир нече редактор иштейт. Most newsrooms have more than one editor.
Кабар аттарынын тили жөнөкөй жана айкын болууга тийиш. The language in headlines should be simple and straightforward.
Сейрек учурларда гана кабар цитата менен аякташы мүмкүн. And occasionally a story may end with a strong quote.
Сүрөт түшүндүрмөлөрү да кабар аттарынан башкача максатты көздөйт. Photo captions also have a different purpose from headlines.
Редактор мыкты журналист жана кабар бөлүмүнүн лидери болууга тийиш. Editors need to be strong journalists and newsroom leaders.
Тезистерде кабар мазмунунан тышкары эч нерсе убада кылынбоого тийиш. And thesises should not over-promise the content of the story.
Паринин катышуучуларына бул жөнүндө тиешелүү жарыя менен кабар берилет. Participants of the bet are notified on this in the corresponding announcements on the website of the organizer.
Жакшы башкарылган кабар бөлүмдөрүндө редакторлордун сүйгүнчүгү болбойт. In a well-managed newsroom, editors avoid playing favorites.
Өтүнмө ээсине үчүнчү жактардан келип түшкөн арыздар жөнүндө кабар берилет. An applicant shall be notified about petitions submitted by the third parties.
Өтүнмө ээсине үчүнчү жактардан келип түшкөн арыздар тууралуу кабар берилет. An applicant shall be notified about petitions submitted by the third parties.
Кабар маанилүү же шашылыш болуп, убакыт тар болгон учурда бул форма пайдалуу. This shape is useful when reporting important or breaking news, when timeliness is of the essence.
Жокко чыгаруу кабар берилген жыл бүткөндөн кийин үч жыл өтөн соң күчүнө кирет. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
Ар бир маалыматтын булагын атай бергенде кабар дээрлик түшүнүксүз болуп калат. Naming the source of every bit of information would make stories almost incomprehensible.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: