Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: абзац стили

Кыргызский Английский
браузердин стили . Browse style .
Жаңы абзац жаңы идея, образ же жагдай менен башталат. A new paragraph begins when a new idea, character, or setting is introduced.
Бул макаланын маанайы же стили Уикипедияда колдонулган расмий тонду чагылдырбашы мүмкүн. This article's tone or style may not reflect the formal tone used on Wikipedia.
Дагы эле баягы катуу шторм жөнүндөгү кабарды мисал ала турган болсок, кабарчы кыскача киришүү менен баштайт да, ага бир-эки кошумча абзац берген соң кабарды штормдон аман калган бирөөнүн баяны менен улантат. Sticking with the example of the story about the massive storm, a reporter could start with a hard lead, provide a few paragraphs of support, and then tell the story of the storm as witnessed by one survivor.
Биринчи абзац кеңеш берүүчү тарабынан көрсөтүлө турган кызматтар, алардын этаптары (эгерде колдонулса) жана кеңеш берүүчүнүн бенефициар комапинясы менен болгон кызматташтык жолдору (эгерде колдонулса) жөнүндө кыскача баяндоодон турат. First paragraph should briefly describe the work to be carried out by the consultant, its phases (if appropriate) and the manner in which the consultant should cooperate with the project beneficiary.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: