Меню
Эл-Сөздүк

Программа шайкештигин диагностикалоо ыкмасы

Program Compatibility troubles
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Программа шайкештигин диагностикалоо ыкмасы

Кыргызский Английский
Сатып алуу ыкмасы Procurement Method
Укуктук программа Law program
2.5. Акча - насыялык программа 2.5. Monetary Program
Сиздин экинчи сурамыңызды программа кабыл албайт. Your second request simply will not be accepted by the program.
Автордук укук ситемасы аркылуу интернет эркиндигинин өнүгүш ыкмасы Promoting Internet Freedom Through the Copyright System
Бирок бечара Стюарттар жашаган заманда, кагаз акчаны чыгаруу ыкмасы анчейин өнүгө элек болчу. But the poor Stuarts were living in an age in which the technique of producing paper money had not been developed to a considerable extent.
Акча-каражаттарын адамдардын бардыгын текши канааттандыра тургандай кылып бөлүштүрүү ыкмасы жок. There is no method of money distribution which would be satisfactory to everybody.
Белгиленген базистик мезгилден катталган салмакты пайдалануу аркылуу баа индексин эсептөө ыкмасы.
4) аталган эскертүүгө жер тилкесинин ээсинин же жерди пайдалануучунун даттануу ыкмасы аныкталууга тийиш. 4) the method by which a land plot owner/user may appeal from the notice.
Анын төлөө өлчөмү, ыкмасы, формасы жана мөөнөттөрү тараптардын макулдугу боюнча лизинг келишиминде белгиленет. The amount and the terms of payment are set in a lease agreement in agreement of the parties.
Чынында, ушул жарандык коом түшүнүгүн жана динди псевдо-Локктун ыкмасы менен айкалыштыруу аракети эч качан ийгиликке жеткен эмес. In fact, the attempt to reconcile this notion of civil society ant religion the quasi- Lockean way has never proved to be very successful.
Программа - уюштуруучу мелдеш түзүү үчүн сунуш кылган утуш коэффициенттери менен окуялардын жана алардын жыйынтыктарынын тизмеси. Program - list of events and their results with the gain coefficient, proposed by the organizer o make a bet.
сунуштарды берүүнун ыкмасы, анын ичинде техникалык жана финансылык сунуштарды ар башка конверттерге салып берүү жөнүндөгү талаптар; the method in which the proposal shall be submitted, including the requirement that the technical proposals and price proposals be sealed and submitted separately;
Пайыздык чендерди төмөндөтүүнүн бирден-бир ыкмасы – инфляция эмес, өкмөттүн колунан акчанын санын көбөйтүү же азайтуу маселесин алып салуу. The only method to have lower interest rates is not to have inflation, to remove from the power of the government the problem of increasing or decreasing the quantity of money.
Эгерде келишимде билдирүүнүн мөөнөтү жана (же) ыкмасы каралса, ал келишимде шартташкан мөөнөттө жана анда каралган ыкма боюнча жасалууга тийиш. If the contract envisages period and (or) the way of notification, it must be done within the established period by the way specified in the contract.
Уюмдагы ички контролдук системасынын шайкештигин текшерүү жана баа берүү үчүн уюмдун ичинде жүзөгө ашырылган көз карандысыз эксперттик функция.
Мындан сырткары, программа тарабынан зыянды азайтуу кызмат көрсөтүүсүндө гендердик курамга негизги көңүл бөлүндү (кардарлардын 29%ын аялдар түзүштү). In addition, the program paid special attention to gender-related harm reduction services (29% of the clients were women).
тендердик табыштамаларды чет өлкөлүк валютада берген учурда чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тендердик табыштамалардын бааларын салыштыруу ыкмасы; in the event that tenders are submitted in a foreign currency the way of comparison the tender prices, expressed in the foreign currency;
Бул 7,4 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү программа Кыргызстан боюнча баардык урук өстүрүү чарбаларды жабдуу жана жогорку сапаттагы үрөндөр менен камсыз кылат. The 7.4 million dollar program will provide equipment and high quality seeds to seed farms throughout the Kyrgyz Republic.
Программа Кыргыз Республикасында 2005-жылы ишке киргизилип, Швейцариянын Өкмөтү тарабынан каржыланып келет, ал акыркы 7 жыл ичинде 6,5 миллион евро салым кошту. The Programme was launched in Kyrgyz Republic in 2005 and has been funded by the Swiss government which committed €6.5 million over the past seven years.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: