Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Колдонуунун шарттары

Кыргызский Английский
келишимдин жалпы шарттары. general conditions of the contract;
келишимдин негизги шарттары; general terms and conditions of the contract;
Автордук келишимдин шарттары Terms of the Author's Contract
Каражаттарды чыгарып алуу шарттары; Withdrawal Conditions;
Мындай лицензияларды берүүнүн шарттары. Conditions allowing the grant of such licenses.
Күчүнө киришинин кошумча шарттары булар: The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:
Кош этаптуу тоорукту колдонуунун шарттары Conditions for use of two-stage tender
Камсыздандыруу келишиминин олуттуу шарттары Material Conditions of Insurance Contract
Алетти иш жүзүндө колдонуунун типтүү мисалдары Typical Examples of Field Applications
Макулдашуунун шарттары аткарылышына көз салуу. Ensuring compliance with the terms of an Agreement.
Жумушчулар менен кызматчыларды жалдоо шарттары Terms of employment
Макулдашуу боюнча иштерди башкаруунун шарттары Terms governing the conduct of contractual works
Ойлоп табуунун патентке жарамдуулугунун шарттары Conditions of patentability of an invention
Лицензия алууга жазылган арызды кароонун шарттары Terms of consideration of a license application
төлөмдөрдүн түрлөрү, шарттары, өлчөмү жана тартиби; forms, terms, size and procedure of payments;
Пайдалуу үлгүнүн патентке жарамдуулугунун шарттары Conditions of Patentability of Utility Model
2) белгиленген сервитуттун шарттары жана мөөнөттөрү; 2) terms, conditions, and duration of the easement;
Пайдалуу моделдин патентке жарамдуулугунун шарттары Conditions of patentability of utility model
Өнөр жай үлгүсүнүн патентке жарамдуулугунун шарттары Conditions of Patentability of an Industrial Design
Бир жерден сатып алуулар жана аларды колдонуу шарттары Single-source procurement and conditions for its use

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: