Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Веб чектөөлөр

Кыргызский Английский
Эскертүү жасоо мүмкүндүгүн чектөөлөр. Limits of possibility of making reservations.
Муниципалдык кызматка байланыштуу чектөөлөр. Restrictions related to municipal service.
Мамлекеттик кызмат менен байланышкан чектөөлөр Restrictions related to civil service
чектөөлөр жана аманаттар менен иштөө эрежелери; limitations and operating rules for deposit activities;
Милдеттүү катталууга жаткан укуктар жана чектөөлөр Rights and restrictions subject to compulsory registration
Инкубациялоонун иш-аракетине / процессине чектөөлөр Operational constraints / Incubation process
Экспресстерге айрым жыйынтыктарды кошуу боюнча чектөөлөр Limitations on inclusion to the expresses of some results
Турак жай жана турак жай эмес имарат жайларды пайдаланууну чектөөлөр Restrictions for use of residential and non-residential premises
Мүмкүн болуучу тобокелдиктерди минимизациялоо максатында белгиленген чектөөлөр.
Катталган-катталбагандыгына карабастан, жарактуу катары эсептелүүчү укуктар жана чектөөлөр Rights and limitations which are considered valid irrespective of registration
Валюталарын башка валютага алмаштыруу операцияларына чектөөлөр колдонулган өлкөлөрдүн валюталары.
Укуктук чектөөлөр атайын көрсөтүлгөн болсо, автордук укук үчүн журналда көрсөтүлгөн укук ээлерине кайрылуу керек. If they carry explicit copyright restrictions, permission must be sought from the copyright holders noted in the journal.
7 коммерциялык банкка убактылуу башкаруу режими киргизилген, бирок аларга карата чектөөлөр акырындап алынып салынган. Provisional governance was introduced in 7 commercial banks; however, the restrictions were being lifted step-by-step.
Кыймылсыз мүлктүн бирдигине укуктар жана укуктарды чектөөлөр бирдиктүү мамлекеттик каттоо тутумунун объекттери болуп саналат. The rights and restrictions of rights to the unit of the immovable property shall be the objects of the single state registration system.
Чектөөлөр үй ээлеринин уставы же үй ээлеринин жана турак жай эмес имарат жайдын ээлеринин макулдашуусу менен белгилениши мүмкүн. Restrictions may be imposed only by the bylaws or agreement of the owners executed in accordance with the bylaws.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жер-кадастр маалыматына мүмкүнчүлүк алууга карата чектөөлөр же тыюу салуулар белгилениши мүмкүн. The Government of the Kyrgyz Republic may establish restrictions or prohibition of access to the land cadastre information.
ар бир жеке же юридикалык жактан катталуучу кыймылсыз мүлккө укуктарды же укукту чектөөлөр жөнүндө документтерди же маалыматты милдеттүү көрсөтүшүн талап кылуу To demand from any individual or legal entity the compulsory provision of the documents or information on the right or on the limitation of the right to immovable property which are subject to registration
Мында бул укуктарды камсыз кылуу механизмдери жетишерлик иштелип чыккан эмес, бала, үй-бүлөдө кол бошобогондук ж. б. менен байланышкан чектөөлөр эске алынган эмес. Herewith, the means of ensuring of such rights are not adequately worked out, the constraints connected with children and household activities and etc. are ignored.
Аталган чектөөлөр алар чыгарманы ойдогудай пайдаланууга ыксыз зыян келтирбеген жана автордун мыйзамдуу таламдарына негизсиз зыян келтирбеген шарттарда колдонулат. Indicated limitations shall be applied provided that this does not entail unjustified damage to the conventional use of the work and does not infringe in a groundless manner the lawful interests of the author.
8) ушул Кодексте жана Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө Мыйзамда белгиленген чектөөлөр менен бирге жер тилкесине укук менен жарандык-укуктук бүтүм түзүүгө; 8) perform civil law transactions with the right to land subject to limitations established by this Code;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: