Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аткарылчу иштер тилкеси

Кыргызский Английский
көз тилкеси cut of eyes
Бардык соттордо иштер ачык каралат. Trial in all courts is open.
мындан ары макулдашуу боюнча иштер. hereinafter referred as "contractual works".
■ КРнын Ички иштер министрлиги, 2000-2001-жж. ■ KR Interior Ministry, 2000-2001:
4) жер тилкеси - туташ чектелген жер аянты; 4) Land plot - land area within closed boundaries.
Жер тилкеси бөлүнүүчү жана бөлүнбөс болушу мүмкүн. A land plot may be divisible or indivisible.
Буюмдар, иштер жана консультациялык эмес кызматтар. Goods, Works and Non-consulting services.
Долбоордун Экинчи Бөлүгүндө каралган Буюмдар жана Иштер Goods and Works under Part 2 of the Project
Белгисиз радиация бар экенин тастыктоодо аткарылуучу иштер Action upon confirming presence of Unknown Radiation
Ички иштер министрлигин версиясы боюнча каттын толук тексти: The full text of the letter, according to the Ministry of Internal Affairs read as follows:
Долбоордун 1(а) жана 1(d) Бөлүктөрүндө каралган Буюмдар жана Иштер Goods and Works under Parts 1(a) and 1(d) of the Project
Пайдаланууда болгон жер тилкеси жарандык-укуктук бүтүм боюнча өтүшү мүмкүн: A land plot being in use may be transferred in the result of civil law transaction as follows:
Аталган иштер боюнча Омбудсмен (Акыйкатчы) атайын баяндамаларды да түзө алат. The Ombudsman (Akyikatchy) may also prepare special reports concerning such cases.
Жер тилкеси максаттуу багытын бузуу менен пайдаланылган учурда аны алып коюу Withdrawal of the Land Plot in the Event of Utilization thereof in Violation of Targeted Use
8) ушул Кодекстин он биринчи бабында каралган тартипте жер тилкеси алынып коюлганда; 8) withdrawal of the land plot on the grounds and in the procedure provided in Chapter Eleven of this Code.
Жазык жана администрациялык иштер боюнча күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлөт. The burden of proving guilt in criminal and administrative cases is on the accuser.
«Медиа чойросүндогү иштер боюнча сот, прокурордук кызматкерлердин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу Capacity-building of judicial-prosecutor's office employees on cases in the media sphere
Мындай иштер жайынча аңгемелешүү же купуя сурамжылоо барагын толтуруу түрүндө болушу ыктымал. This can be done through informal conversations or by asking employees to fill out an anonymous questionnaire.
Өкмөттүк же коомдук иштер, жеке адамдын акчага байланыштуу иштерди жүргүзгөндөй эле жүргүзүлөт. The conduct of government affairs, public affairs, is not different from the conduct of the financial and monetary conduct of private affairs.
Жер тилкеси ушул Кодекстин 66-беренесинде каралган учурларда соттун чечими боюнча алынып коюлушу мүмкүн. The land plot may be withdrawn by the court decision in cases provided by Art. 66 of this Code.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: