Меню
Эл-Сөздүк

Advanced Encryption Standard

Өнүктүрүлгөн шифрлөө стандарты
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Advanced Encryption Standard

Английский Кыргызский
standard үлгүлүү
standard үлгүлүү
Advanced кеңейтилген
standard; туу;
Advanced training Квалификациясын жогорулатуу
Bulk encryption algorithm: . Коддоонун көлөмдүү алгоритми: .
But the gold standard didn’t fail! Бирок алтын стандарты андай кырдаалга туш болгон эмес!
This is a standard practice around the world. Бул бүт өлкөлөлөрдө кабыл алынган тажрыйба.
Lord Keynes called the gold standard a “barbarous relic.” Лорд Кейнс алтын стандартын “түркөйлүктүн калдыктары” деп атаган.
The server is running a non-standard tuning on a pure game type. Таза оюн түрүндө үлгүлүк эмес тескөөдө сервер иштелип жатат.
This illustrates the problem of going away from the gold standard. Бул анын алтын стандартынан четтөө маселесин көрсөтөт.
The government abolished the gold standard by making it illegal to hold gold. Өкмөт алтынга ээлик кылуу мыйзамсыз иш-аракет деп белгилеп, алтын стандартын жокко чыгарган.
You know gold too can increase in quantity even if you have the gold standard. Алтын стандарты колдонулган шартта дагы, алтындын көлөмү көбөйүшү мүмкүн.
Many books say that the government had to step in because the gold standard failed. Көптөгөн китептерде алтын стандарты ийгиликтүү иштеп кете албагандыктан, өкмөт кийлигишүүгө аргасыз болгон деп жазылган.
There is a practical solution from the theoretical point of view—the gold standard. Теориялык өңүттөн алып караганда, бул көйгөйдү иш жүзүндө бир гана жол менен чечүүгө болот – алтын стандарты аркылуу.
An invention shall be considered new if it is not known from the standard of technology. Эгерде ойлоп табуу техниканын деңгээлинде белгисиз болсо, ал жаңы деп эсептелет.
An invention shall be considered new if it is not known from the standard of technology. Эгер ойлоп табылган нерсе техникалык стандарттар жаатында белгисиз болсо, ал жаңы деп эсептелет.
I cannot enter into the whole history of money, but what resulted was the gold standard. Акчанын өмүр таржымалын айтып отурбастан, анын натыйжасында келип чыккан алтын стандартына токтоло кетсек.
Data on the advanced training received during research, testify to following tendencies: Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган квалификацияны жогорулатуу жөнүндөгү маалыматтар төмөнкү тенденциялардан кабар берет:
-Disseminate advanced experience on the development of life skills of primary school pupils. -башталгыч класстардын окуучуларында турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча алдыңкы тажрыйбаны пропагандалоону жүргүзүү;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: