Меню
Эл-Сөздүк

A verb is a main part of a sentence

Этиш - сүйлөмдүн негизги мүчөсү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: A verb is a main part of a sentence

Английский Кыргызский
auxiliary verb. көмөкчү этиш
[Main LCD clip] (Башкы СК-дисплей үчүн клип).
Main definitions Негизги түшүнүктөр
Create a sentence Сүйлөм түзүңүз
Chef's main control ашпозчуну башкаруу каражаттары
exclamatory sentence илептүү сүйлөм
Main Rules and terms Негизги түшүнүктөр жана терминдер
Appendix part of Act. Кошумча бөлүк – Актынын бөлүгү.
The main directions: I. Иш-чаралардын багыттары: I.
Main activities in 2009: Ишмердүүлүктүн 2009-жылдагы негизги багыттары:
I want to repeat that part. Мен ушул жерди кайталагым келет.
In part, the article stated: Ал макалада мындай делген:
Main rights of civil servant Мамлекеттик кызматчынын негизги укуктары
Main duties of civil servant Мамлекеттик кызматчынын негизги милдеттери
MAIN OUTCOMES AND RECOMMENDATIONS Негизги жыйынтыктар жана сунуштар
Main Financial Market Indicators. Финансы рыногунун негизги индикаторлору.
Main objectives of the current Law Ушул Мыйзамдын негизги милдеттери
A verb is a main part of a sentence Этиш - сүйлөмдүн негизги мүчөсү
Part three: Institutional Development Үчүнчү Бөлүк: Институционалдык өнүктүрүү
Each paragraph contains one main idea. Ар бир абзацтын бир негизги идеясы болот.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: