Меню
Эл-Сөздүк

advantage

[эд‘ваантиж]
n.
1. артыкчылык;
2. пайда; to advantage пайдалуу, ийгиликтүү; to the best advantage абдан мыкты түрдө; to full advantage толугу менен; to be of advantage пайдалуу бол-; ыңгайлуу бол-; to gain (get, have) an (the) advantage over (of) үстөмдүк кыл-; артыкчылык кыл-; to take advantage of пайдалан-; күнүн көр-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: advantage

Английский Кыргызский
You will have an advantage over others. Сиздин башкаларга караганда мүмкүнчүлүктөрүңүз көбүрөөк болот.
With the victory of the first team with the advantage of one goal. Биринчи команда оюнду 1 гана голду ашык киргизүү менен уткан
Gold has one advantage - it cannot be printed. It cannot be increased ad libitum [at pleasure]. Алтындын бир артыкчылыгы бар – аны басып чыгаруу жана анын көлөмүн каалаганча (ad libitum) көбөйтүү мүмкүн эмес.
W1 Handicap (-2) bet wins only when the first team wins the game with the advantage of three goals. П1 гандикап (-2) коюму биринчи команда оюнду кеминде 3 гол артыкчылык менен уткан учурда гана утат.
Handicap is an advantage or disadvantage of the competition participant expressed by the goals, points, aces or sets. Фора – мелдештин катышуучусунун атаандашынан голдордо упайларда сеттерде ачык билинген артыкчылыгы же артта калышы.
X Handicap (1) bet wins only when the first team wins the game with the advantage of only one goal (or the second team loses with the difference of only one goal). Х гандикап (1) коюму биринчи команда оюнду 1 гана голду ашык киргизүү менен уткан (же экинчи команда оюнду 1 гана голду кем киргизип утулган) учурда гана утат.
X Handicap (-1) bet wins only when the first team loses the game with the difference of one goal (if the second team wins the game with the advantage of one goal). Х гандикап (-1) коюму биринчи команда оюнду 1 гана голду кем киргизүү менен уттурган (же экинчи команда оюнду 1 гана голду ашык киргизип уткан) учурда гана утат.
X Handicap (2) bet wins when the first team wins the game with the exact advantage of two goals (or the second team loses the game with the difference of two goals). Х гандикап (2) коюму биринчи команда оюнду 2 голду ашык киргизүү менен уткан (же экинчи команда оюнду 2 голду кем киргизип утулган) учурда гана утат.
X Handicap (-2) bet wins when the first team loses the game with the exact difference of two goals (or the second team wins the game with the advantage of two goals). Х гандикап (-2) коюму коюму биринчи команда оюнду 2 голду кем киргизүү менен уттурган (же экинчи команда оюнду 2 голду ашык киргизип уткан) учурда гана утат.
Damages inflicted upon a land owner/user by establishment of a coercive easement shall be subject to indemnification by the person in whose advantage easement is established. Мажбурланган сервитутту белгилөө менен жер тилкесинин менчик ээсине же жерди пайдалануучуга келтирилген чыгымдар кызыкчылыгында сервитут белгиленген адам тарабынан кайтарылууга тийиш.
The advantage of the gold standard is that the quantity of gold available is independent of the actions, the wishes, the projects and, I would say, of the “crimes,” of the various governments. Алтын стандартынын бир жакшы жагы, алтындын көлөмү ар кандай мамлекеттик бийлик органдарынын иш-аракеттерине, каалоолоруна, долбоорлоруна жана “кылмыш чөйрөсүнө” көз каранды эмес.
Bisque is an advantage or retardation of the participant of the competition expressed in goals (scores, sets, seconds) and other units of measurement which is provided by the organizer to the bet participant. Фора – мелдешке катышуучунун озуп кетиши же артта калышы, ал гол (упай, сет, секунд) жана башка Уюштуруучу оюндун катышуучусуна сунуш кылган саноо бирдиктери менен берилет.
The presented data of the survey group do not allow to fully defining: whether there is the opportunity to improve qualification for all employees or some of them have the advantage; as connected with the position. • Изилдөө тобуна сунуш кылынган маалыматтар: бардык кызматкерлер квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүгү барбы же алардын айрымдарына гана артыкчылык берилеби; бул ээлеген кызматы менен байланышканбы деген суроолорду толук аныктап алууга мүмкүндүк бере
It is thought that when the government inflates and as a result lowers the purchasing power of the monetary unit, this is of advantage to the masses, to the great majority of the people, and that only the rich are suffering. Өкмөт инфляция иш-чарасын колдонуп, акча бирдигинин сатып алуу жөндөмүн төмөндөтсө, байлар жапа чегишип, жалпы элге пайдасы тиет деп ойлошот.
The situation of conflict of interest occurs when decisions made by public officials may be influenced by their private personal interests by taking advantage of their public office to promote personal interests to advance their private gain. Таламдардын кагылышуусу кызмат адамынын чечими өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын артыкчылыгын пайдалануу жолу менен жеке таламдарын илгерилетүүгө алардын жеке кызыкчылыктары таасир этиши мүмкүн болгон кырдаалда келип чыгат.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: