Меню
Эл-Сөздүк

Электрондук цифралык колтамганын ээси

Физическое или юридическое лицо, подтверждающее электронной цифровой подписью свои права.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Электрондук цифралык колтамганын ээси

Кыргызский Русский
Патент ээси Владелец патента
Патент ээси Патентообладатель
электрондук электронный
Патент ээси: Патентообладатель:
цифралык телекөрсөтүү цифровое телевидение
ODF электрондук жадыбалы (*.ods) ODF таблицы (* .ods)
Цифралык технологиялар революциясы. Цифровая революция.
Электрондук иштөө абалын карап туруу Техническое Обслуживание Электронного
Электрондук почтаны азыр өзгөртүүгө болбойт . Невозможно изменить e-mail сих пор.
топ боюнча электрондук почтанын дарегин кошуу Добавить адрес электронной почты группой
Кабыл алуучунун электрондук дарегин киргизиңиз Введите адрес электронной почты получателя
Патент ээси төмөнкүлөрдү талап кылууга укуктуу. Патентообладатель имеет право требовать
кирүү үчүн персона электрондук ачкычтан табылган жок. Лицо для входа не найдена на лексемы
Цифралык видео сыяктуу эле интернет да дүркүрөп өнүктү. Как цифрового видео снял, так и сделали Интернет.
патент ээси келип түшкөн каршылык менен таанышып чыгышы керек. патентообладатель должен ознакомиться с возражением.
Цифралык формага өткөн соң, кеңири мүмкүнчүлүктөрдүйнөсү ачылат. После того как в цифровом виде, в мире возможностей открывается.
Карт ээси эмитентке мурда төлөп койгон нарк сакталып туруучу карт. Карта, на которой хранится стоимость, которую держатель карты заранее оплатил эмитенту.
Менчик ээси жалпы мүлктүн бул бөлүгүн ээликтен ажыратууга укуксуз. Владелец не вправе отчуждать эту часть общего имущества.
Эгерде өтүнмө ээси чара көрбөсө өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет; Если заявитель не принять соответствующие меры, то заявка считается отозванной;
Маалымат алуу, берүү жана аны пайдалануу укугун аныктаган маалымат ээси. Собственник информации, который определяет права доступа, передачи и использования информации.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: