Э-создук - мультиязычный онлайн словарь Поздравляем с днем государственного языка  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Электрондук цифралык кол тамга
  • Электрондук цифралык кол тамга
  • Электрондук цифралык кол тамга “ачык” ачкычы
  • Электрондук цифралык кол тамганын жашыруун ачкыч
 

Электрондук цифралык кол тамга

 
Общедоступная последовательность символов, предназначенная для проверки электронной цифровой подписи.

Электрондук цифралык кол тамга

 
1) Последовательность символов, полученная в результате преобразования исходной информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая позволяет пользователю открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) установить целостность и неизменность этой информации, а также владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).
2) Инструмент, с помощью которого участник платежной системы подтверждает подлинность и целостность электронного платежного документа.Электронная цифровая подпись однозначно определяет участника платежной системы, подписавшего электронный платежный документ.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Электрондук цифралык кол тамга

КыргызскийРусский
Электрондук цифралык кол тамгасы аркылуу өз укугун тастыктаган жеке адам же юридикалык жак.Физическое или юридическое лицо, подтверждающее электронной цифровой подписью свои права..
Электрондук цифралык кол тамгаларды текшерүү үчүн каралган белгилердин жалпыга жеткиликтүү болгон ырааттуулугу.Общедоступная последовательность символов, предназначенная для проверки электронной цифровой подписи..
Электрондук цифралык кол тамганы текшерүү үчүн каралган, жалпы пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилген ырааттуу белгилер.Общедоступная последовательность символов, предназначенная для проверки электронной цифровой подписи..
Электрондук цифралык кол тамганы иштеп чыгуу үчүн каралган жана кол тамга ээсине гана белгилүү болгон белгилердин ырааттуулугу.Последовательность символов, предназначенная для выработки электронной цифровой подписи (ЭЦП) и известная только подписывающему лицу..
Электрондук формада түзүлгөн, эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды камтыган жана электрондук цифралык кол тамга менен күбөлөндүрүлгөн төлөм документинин бир түрү.Вид платёжного документа, составленный в электронной форме, содержащий необходимую информацию для осуществления расчётов и заверенный электронной цифровой подписью..
Маалымат анын интегралдык схемасында (микропроцессорунда) камтылган карт. Электрондук төлөмдөрдү өткөрүүдө смарт-картта жеке купуя ачкыч сакталат жана электрондук цифралык кол тамганы түзүү жол-жобосу жүргүзүлөт.Карта, носителем информации в которой является интегральная схема (микропроцессор). При проведении электронных платежей в смарт-карте хранится личный секретный ключ и производится процедура создания электронной цифровой подписи..
Документте камтылган маалыматтын аныктыгын жана бүтүндүгүн тастыктоо. Аутентификация документтин түзүмүнүн жана мазмунунун же анын реквизиттеринин негизинде сыяктуу эле, маалыматты өзгөртүүнүн криптографиялык алгоритмдери аркылуу жүзөгө ашырылат. Маалыматты далилдөө аутентификациясы, кагаз түрүндөгү документтердеги кызмат адамдардын кол тамгасына же мөөрлөрүнө талдап-иликтөөлөрдү (экспертиза) жүргүзөт же болбосо электрондук цифралык кол тамганын тууралыгын текшерет.Подтверждение подлинности и целостности информации, содержащейся в документе. Аутентификация может осуществляться как на основе структуры и содержания документа или его реквизитов, так и путем реализации криптографических алгоритмов преобразования информации. Доказательная аутентификация информации осуществляется анализом (экспертизой) подписей должностных лиц и печатей на бумажных документах или проверкой правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП)..
1) Алгачкы маалыматты электрондук цифралык кол тамганын жабык ачкычын пайдалануу менен кайра өзгөрткөн учурда алынган белгилердин ырааттуулугу, ал электрондук цифралык кол тамганын ачык ачкычынын пайдалануучусуна бул маалыматтын бүтүндүгүн жана өзгөрүлбөстүгүн, ошондой эле электрондук цифралык кол тамганын жабык ачкычынын ээсин аныктоого мүмкүндүк берет.
2) Анын жардамы менен төлөм системасынын катышуучусу электрондук төлөм документинин аныктыгын жана бүтүндүгүн тастыктаган инструмент болуп саналат. Электрондук цифралык кол тамга электрондук төлөм документине кол койгон төлөм системасынын катышуучусун аныктайт.
1) Последовательность символов, полученная в результате преобразования исходной информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая позволяет пользователю открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) установить целостность и неизменность этой информации, а также владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).
2) Инструмент, с помощью которого участник платежной системы подтверждает подлинность и целостность электронного платежного документа.Электронная цифровая подпись однозначно определяет участника платежной системы, подписавшего электронный платежный документ..

Получить все переводы слова - "Электрондук цифралык кол тамга" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "Электрондук цифралык кол тамга" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Электрондук цифралык кол тамга"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru