Меню
Эл-Сөздүк

Расмий валюталык камдар

Активы, которые находятся под контролем центрального банка и могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса, косвенного воздействия на размеры этого дефицита с помощью интервенций на валютных рынках в целях воздействия на обменный курс и/или для других целей.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Расмий валюталык камдар

Кыргызский Русский
(расмий эмес котормо) (Неофициальный перевод)
Кыргыз Республикасынын расмий тили Официальный язык КР
Расмий тилдин мамлекеттик корголушу Защита официального языка государства
Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө На официальном языке КР
Банк эсеп-кысаптары жана валюталык жөнгө салуу. Банковские счета и валютного контроля.
Сот өндүрүшү мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Судопроизводство ведется на государственном и официальном языках.
- Расмий басылмаларды чыгаруу жана котормо башкармалыгы #ИМЯ?
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Этот закон вступает в силу после официального опубликования.
Кыргыз Республикасында расмий тил болуп орус тили саналат. Официальным языком в Кыргызской Республике является русский язык.
Тышкы экономикалык байланыштар жана валюталык операциялар Внешнеэкономические связи и валютные операции
Конституцияны жана өзү кабыл алган мыйзамдарды расмий чечмелөө; официальное толкование Конституции и принятых им законов;
Бул маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланат. Эти данные должны быть опубликованы в официальном бюллетене Кыргызпатента.
Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланылат. В Кыргызской Республике, русский язык должен быть использован в качестве официального языка.
Кыргыз Республикасында расмий тил мамлекеттин коргоосунда турат. Официальным языком в Кыргызской Республике под защитой государства.
Бүгүнкү күндө терминология, расмий терминология өзгөрүүгө учураган. Сегодня терминология, официальной терминологии, был изменен.
Ушул Кодекс расмий жарыяланган күндөн тартып колдонууга киргизилет. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын расмий тилинин статусун аныктайт. Настоящий Закон определяет статус официального языка Кыргызской Республики
3 Учурдагы жайгашкан жериңиздеги расмий тез жардам номерин киргизиңиз. 3 Введите номер службы экстренной помощи для данного региона.
Ойлоп табылган нерсе боюнча өтүнмөнүн расмий экспертизадан өткөрүлүшү. Формальная экспертиза заявки на изобретение
Себеби расмий принциптердин өкүлдөрү бул нерсени ачык айтууну каалабайт. Это тема, что представители нашей официальной доктриной не хотел бы упомянуть.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: