Меню
Эл-Сөздүк

Үйүндө сүтү төгүлсө, талаада музоо ээмп кетет.

Если молоко разольется дома, то теленок — высосет в поле.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Одна беда катит, а другая в подворотню глядит.

Беда беду родит, третья сама бежит.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Үйүндө сүтү төгүлсө, талаада музоо ээмп кетет.

Кыргызский Русский
музоо Теленок.
Кийинкиси канчада кетет? Когда следующий отходит?
Жамгыр сезону Руанданын көп жолдорун жууп кетет. Сезон дождей заливает многие из дорог в Руанде.
Балдардын көпчүлүгү үйүндө эне тилинде сүйлөшөт. Большинство детей говорить на родном языке у себя дома.
Ошентип ишкерлер сатып алган нерселердин баалары кымбаттап кетет. Таким образом, цены на вещи бизнеса купить идти вверх.
Алтын акчаны пайдаланууда, баалардын ири төңкөрүшү болуп кетет деп кооптонууга негиз жок. С золотых денег, нет никакой опасности, что великая революция цен будет вызвано.
Өкмөт аларга дагы кошумча акча берет, эртеси күнү дагы бирөөлөргө, анан ошентип уланып кетет. И тогда правительство дает им количество слишком, а затем вновь к другим тоже.
“Өлүм жазасынан каза тапкан адамдын үйүндө дарга асуу жөнүндө сөз болбойт” деген учкул сөз бар. Существует поговорка, что говорит: "Не говорить о виселице в доме семьи, один из членов которой был казнен."
Бул бир өкмөт башкаларга караганда инфляциялык иш-чараларды жүргүзүүдө алдыга озуп чыгып кетет демек. Это означает, что, одно правительство идет дальше в своих инфляционных мер, чем другие.
Жумуш издеген жаштар 30-мартта Баткен облусунун Исфана шаарынын Маданият үйүндө саат 10:00-17:00 чейин бул жарманкеге катыша алышат. Молодые люди, ищущие работу в южной части страны, предлагается принять участие в ярмарку вакансий, которая пройдет 30 марта 2012 года с 10.00 до 17.00 в Доме культуры, Исфана, Баткенская область.
Кошумча сандагы акчанын болушу, сурамдын күчөшү жана саны чектелген буюмдарды издөө көрүнүштөрүнөн улам, баалар көтөрүлүп кетет. Цены идут вверх, потому что есть дополнительное количество денег, просить, ища не-увеличения количества товаров.
Бул жагынан алар Латын Америкасы менен Кариб деңизинин аралдарынан келген теги Испания болгон испаниялык америкалыктарга окшоп кетет. в этом смысле они больше всего напоминают испаноязычных американцев, чьи истоки лежат в Испании, многим странам Латинской Америки и островам Карибского моря.
Редакторлор кабарчылар менен башынан аягына чейин чогуу иштеп, жардам беришет, анын натыйжасында материалды редакциялоого азыраак убакыт кетет. Работая с журналистами на протяжении всего процесса, редакторы помочь репортерам производить более историй, которые требуют меньше времени для редактирования в конце процесса.
Ушул өңүттөн алып караганда, Коммунисттик өкмөт менен жеке инсандын эркиндигине, эркин базар шарттарына жана эл бийлигине негизделген өкмөттүн ортосундагы айырма жоголуп кетет. С этой точки зрения есть исчезает даже фундаментальный принцип, который все видит как разница между коммунистическим правительством и правительством на основе идеи индивидуальной свободы, сохранение свободного рынка и способность
Эгер эл сырттан алынып келүүчү шампандын ордуна, жергиликтүү базардагы башка нерсени сатып ала башташса, ал нерселерге болгон талап көбөйгөндүктөн, алардын баасы кескин кымбаттап кетет. Если вместо того, чтобы покупать импортный шампанское, они покупают другие вещи на внутреннем рынке, цены на эти вещи пойдут на счет того, что в настоящее время существует больший спрос на них.
Биллик кинобизнестин көптөгөн аспектилери менен тааныштырып, компаниянын жүргүзүп жаткан иш- аракеттерин белгилеп кетүү менен айлана-чөйрөнү коргоо саясаты жаратылыш үчүн эле эмес, бизнес үчүн да жакшы болорун кошумчалап айтып кетет. Billik переносит зрителя через многие аспекты кинобизнесе, указывая действия студия принял и делает дело, что, в дополнение к тому хорошо для Земли, экологическая политика может быть хорошо для бизнеса.
Инфляциянын аманаттарга кандайча зыян келтирерин көрсөтүүчү мисал; Европа өлкөлөрүнүн бириндеги жетимдер үйүндө тарбияланган бир кедей бала орто мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кетип, ал жактан жогорку билимге ээ боло Чтобы дать пример того, как инфляция разрушает сбережения, было в европейской стране бедный мальчик воспитывался в убежище для сирот, очень хорошо образованной, потому что когда он закончил школу и его жизнь в детском доме он эмигрировал в Соединенные Шта
Инфляциянын аманаттарга кандайча зыян келтире тургандыгын төмөнкү мисалдын негизинде көрүүгө болот. Европа өлкөлөрүнүн бириндеги жетимдер үйүндө тарбияланган бир кедей бала орто мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кетип, Чтобы дать пример того, как инфляция разрушает сбережения, было в европейской стране бедный мальчик воспитывался в убежище для сирот, очень хорошо образованной, потому что когда он закончил школу и его жизнь в детском доме он эмигрировал в Соединенные Шта

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: