Меню
Эл-Сөздүк

Байга жагынам деп, кедей жалгыз эчкисинен ажыраптыр.

Угождая баю, бедняк лишился единственной козы.
Богач у бедняка последнюю рубаху снимает.Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Байга жагынам деп, кедей жалгыз эчкисинен ажыраптыр.

Кыргызский Русский
Мен жалгыз иштеп жаттым. Я работал в одиночку.
Жалгыз адам эмнени билмек эле? Как следует один человек знать?
Ушул кеңсе жалгыз акчанын санын көбөйтө алат. И этот офис в одиночку приведет к увеличению количества денег.
Чиркөөнүн коңгуроосу жалгыз мен үчүн гана кагылчу Просто для меня, звонили колокола.
Аларга кедей мамлекеттер: “Жок, тескерисинче- деп айтышат. Бедной страной будет сказать: "Нет, наоборот.
жалгыз кармалган жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу . меню Позвоните одного удерживается и входящего вызова.
Мен жылаңаяк балага учкашып алып, жалгыз аяк жол менен атчан келаттым. Босиком мальчик сидел передо мной, рулевое нашу лошадь по узкой тропинке.
Киш анын жападан-жалгыз баласы болчу, андан кийин Киш энеси менен жашады. Киш был его единственный сын, и после этого Киш жил один со своей матерью.
«Бул долбоорду өзүм жалгыз түзгөнүмдү таңуулоо маанисиз сөз болуп калмак... "Для того, чтобы сказать, что я сделал проект в одиночку, было бы абсурдно.
«Чынжырча» коюму - бири-бирине көз каранды болбогон «жалгыз» коюмдардын айкашы. Ставка Сеть представляет собой сочетание «одиночных» ставок независимых друг от друга.
Жалгыз керек болгон нерсе, өз эгобузду жолдон алып, өз эгоизмибизди четке кагуу керек. Все, что нужно сделать, чтобы получить наше эго в сторону, чтобы получить наш эгоизм из пути.
Себеби өкмөт жалгыз өзү борбордук деңгээлде мамлекеттин өнүгүү жүрүшүн тескей албайт; Потому что это не возможно для правительства в одиночку, чтобы наблюдать процесс развития страны на центральном уровне;
Сиздин зымсыз түзмөгүңүз кырсык учурунда жалгыз байланыш каражаты болуп калышы мүмкүн. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия.
Мен жалгыз гана АКШ жөнүндө эмес, дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык өлкөлөр жөнүндө айтып жатам. Я не говорю о Соединенных Штатах, но о почти все другие страны мира.
Жарандык коомдун курамын обочолонгон же жалгыз адамдар эмес, бирикмелер же коомчулуктар түзөт. Гражданское общество населен не изолированными или отдельных лиц, но ассоциациями или общин.
Бирок мунун баары жалгыз гана биринчи аты Мээрим кылуучу, Мээримдүү болгон Кудайды даңктоо үчүн. Но все это для нас, чтобы прославить имя создателя, чья основная имя является compassionating, сострадательный.
Бул жалгыз гана экономикалык эмес, өзүңөр билгендей, конституциялык өкмөттүн дагы башкы көйгөйү. Это не только проблема экономики, но и фундаментальная проблема конституционного правительства, вы знаете.
жеке адам бул аткара турган квалификациясы жана тажрыйбасы бар жападан-жалгыз консультант болсо. когда физическое лицо является единственным консультантом квалификацию для выполнения задания.
Ушундай жолго жалгыз гана Бисмарк барган эмес, ал ушул сыяктуу иш жүргүзгөндөрдүн беделдүүсү эле. Бисмарк не был единственным, чтобы сделать это; он был только самый важный человек, чтобы сделать это.
Бирок, капиталисттик шарттарда насыя берүүчүлөр бай, ал эми алуучулар кедей деп ойлоо чоң жаңылыштык. Но под капиталистических условиях уже не правда, что кредиторы богатыми и должники бедными.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: