Меню
Эл-Сөздүк

Базары жакын байыбайт.

Кто близко к базару живет, тот не разбогатеет.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Что полюбил, то и купил.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Базары жакын байыбайт.

Кыргызский Русский
Жөө басканга жакын жер Туда недалеко идти
Жакын арада улуттук ресторандар барбы? Есть ли неподалеку национальные рестораны?
Балдар, эреже катары мектепке жакын жашайт. Дети, как правило, живут не далеко от школы.
күнөө кылууга жакын экениңди моюнга алаттырсың. Вы остро осознают собственных греховных наклонностей.
Бүгүнкү күндө 77 өлкөдө 9 миңге жакын волонтёр иштөөдө. Сегодня некоторые 9000 добровольцев служат в 77 странах.
- жакын туугандарынын чакыруусу боюнча алардын эсебинен; - приглашения от близких родственников с расходов, покрываемых;
Жардыруу коркунучка жакын чөйрөлөр кээде так белгиленбейт. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда четко обозначена.
Бүгүнкү күнгө, Кыргыз Республикасында 64ке жакын бизнес-инкубатор түзүлгөн. На сегодняшний день, общее число бизнес-инкубаторов в Кыргызской Республике составляет около 64 инкубаторов.
Жакын адамдарың сенин жаңы өмүр жолун тандаганыңа таң калып, жаман сөздөрдү айтышы ыктымал Некоторые, с которыми вы когда-то, связанного могут быть озадачены в вашем новом образе жизни и может 'говорить неправомерно вас. "
Тармак станциясына канчалык жакын жайгашканыңыз сыяктуу факторлорго жараша ошол сан өзгөрүп турат. Эта сумма меняется в зависимости от ряда факторов, таких как, насколько вы близки к базовой станции сотовой сети.
Кашмирликтер башка индиялыктарга же пакистандыктарга караганда, бири-бирин көбүрөөк жакын тутушат. Кашмирцы может чувствовать себя более общего друг с другом, чем с их товарищей индейцев или с их коллегами пакистанцев.
Мамлекеттик кызматчынын жана анын жакын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү жана кирешелери жөнүндө маалыматтар Информация об имуществе и доходах государственного служащего и самые непосредственные члены его семьи
Эчким өзүнө жана өзүнүн жубайына, мыйзам менен аныктала турган жакын туугандарына каршы күбө болууга милдеттүү эмес. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга / супруги и близкие родственники, определенных законом.
Алардын ата-энеси Алжирден келип, кыздар Чикаго, Иллинойс штатына жакын жерде мусулман америкалыктар катары чоңоюшту. Их родители приехали из Алжира, и девочки воспитывались в районе Чикаго, штат Иллинойс, в мусульманских американцев.
Бүткүл дүйнөлүк бир туугандыктын мүчөсү болуп эсептелген жыйналышыңдагы бир туугандар менен жакын таанышканың да маанилүү Крайне важно также, чтобы узнать своих братьев и сестер в вашей локальной общины, частью «всей ассоциации братьев" во всем мире.
Машыктыруу ыкмалары ынтаа коюп угуу жана орундуу суроолорду берүү сыяктуу жакшы журналисттерди айырмалап турган амалдарга жакын. Навыки, участвующие в тренировке некоторые из тех же навыков, которые отличают хороший журналист: слушать внимательно и задавать хорошие вопросы.
Тынчтык Корпусундагы биринчи кызматынан 40 жылга жакын мезгил өткөндөн кийин, ал англис тили мугалими катары экинчи жолу дайындалды. Почти через 40 лет после своего первого пребывания с Корпусом мира, он занял второе назначение преподавателем английского языка.
Бул болсо инкубатордун жагымдуулугу ишти баштаган ишкерлерди көлөкө экономикага жакын инкубациялоочу секторлордо гана кала берет. В противном случае привлечение инкубаторе будет оставаться в секторах, которые приносят инкубацию пусков, близких к теневой экономике.
Мындай коюм ошондой эле коэффициенттерге жана тоталдардын эң жакын адаттагы маанилерине (T1=T-0,25 T2=T+0,25) ээ эки (жөнөкөй) коюм деп түшүнүлөт: Такое акций интерпретируется как два (простых) долей с тем же коэффициентом и с закрывает обычные значения общей (T1 = T-0,25 T2 = T + 0,25):
- өз ыйгарым укуктарын өздөрүнүн жеке таламдарына, жакын туугандарынын же кайын-журтунун таламдарына тиешелүү маселелерди чечүүдө пайдалануу; - Использование официальных властей в принятии решений, которые касаются личных интересов, интересов родственников и т.д.;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: