Меню
Эл-Сөздүк

Багы ачыктын маңдайы жарык.

У счастливого лицо радостное.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Где счастье, там и радость.

Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Багы ачыктын маңдайы жарык.

Кыргызский Русский
жарык берүү легкий
жердик жарык точечный источник света
жарык берүүчү аспаптар устройство освещения
Дисплейди астынан жарык кылуу подсветка
Журналдардын жаңы саны ай сайын англис тилинде чыгат, андан кийин француз, португал, орус жана испан тилдеринде жарык көрөт. Каждый eJonrnal издается на английском, а затем с помощью электронных версий на французском, португальском, русском и испанском языках.
Окуу китептерин түзүүчүлөрдүн айрымдары жарык көргөн китептеринде акчанын көбөйтүлө турган деңгээлин ачык эле көрсөтүшөт. Некоторые из этих авторов учебников дать другую фигуру в каждом новом издании своих учебников, по которым они хотят увеличить количество денег.
Мизес оозеки айтылган ойлорунун кимдир бирөө тарабынан цитата катарында келтирилишин же жарык көрүшүн эмнегедир жактырчу эмес эле. Мизес не хотели бы иметь свои устные замечания цитировать или опубликованные потому что, очевидно, они не представляют собой тщательностью и точностью он посвятил своих трудах.
Бул долбоор 51,1 км көчө жолдорун жарык менен камсыздоону жакшыртуу үчүн Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте болуп жаткан демилгени толуктайт. Этот проект дополняет текущую совместную инициативу с правительством города Ош для улучшения уличного освещения вдоль 51,1 км дороги.
Эгерде сиз кийинки убактарда электроника дүкөнүндө болсоңуз, чоң экрандардын укмуштай тунук,жарык жана таптакыр даана көрсөтөрүн байкагандырсыз. Если вы были в магазине электроники в последнее время, вы знаете, как невероятно ясно, яркий, и совершенно огромные новые плоские экраны являются.
Экөөбүз абдан кызыктуу маек куруп, сөзүбүздүн акырында, Доктор фон Пленер: “Биздин журналда жарык көргөн изилдөө ишиңиз чындыгында эле кызыктуу экен. У нас был очень интересный разговор и в конце этого разговора, говорит д-р фон пленэр "Это очень интересное исследование, что вы дали нашему журналу.
Жарык энергияны талап кылат, адамдар жана бардык нерселер бир жерден экинчи бир жерге жылып, учуп же кандайдыр бир башка жолдор менен орун которуп турууга тийиш. Фары нужна сила, и каждый и все должно приводиться, пролетел, или иным образом перемещается от точки к точке.
Анын «Кинорежиссёрдун колдонмосу: Цифралык доордун толук справочниги» аттуу бестселлерге айланган жаңы басылмасы 2007-жылдын июнь айында кайрадан жарык көрмөкчү. Новое издание его бестселлера текста, Справочник режиссера: полное руководство для цифровой век, будет переиздана в июле 2007 года.
Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот. Каждый кадр цифрового видео состоит из мельчайших световых точек, называемых пикселями; Чем больше пикселей, тем четче и лучше изображение, особенно при показе на большом экране.
2010-жылдын июнь айындагы коогалаңда көчөлөрдө жарык берүүчү лампалар талкалангандыктан, Жалал-Абаддын көп улуттуу тургундарынын арасында коопсуздук жана туруксуздук сезими күчөгөн. Насилие с июня 2010 поврежденных и разрушенных общественных уличных фонарей и создало ощущение небезопасности и нестабильности среди мультикультурных сообществ города Джалал-Абадской области.
Тергеме ат менен же автору аталбастан биринчи жолу жарык көргөн чыгармаларга автордук укук чыгарма жарык көргөн жылдан кийинки жылдын биринчи январынан тартып элүү жыл бою күчүндө болот. Авторское право на работу впервые опубликован под псевдонимом или анонимно, действует в течение семидесяти лет, считая с января одного года, следующего за годом выпуска произведения.
Автор өлгөндөн кийин элүү жылдын ичинде алгачкы жолу жарык көргөн чыгармага автордук укук чыгарма жарык көргөн жылдан кийинки жылдын биринчи январынан тартып эсептегенде элүү жыл бою күчүндө болот. Авторское право на работу впервые опубликованной во семидесяти лет после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после его разметки публикации с января одного года, следующего за годом публикации.
Батареясы, нукууру жана инфра-кызыл LED Жарык Чыгаруу Диоду бар. Cилерге азыр көрүнбөйт, бирок нукуурун басканда ал иштей баштайт. Анда азыр програмымды аракетке келтирcем, камерасы инфра-кызыл чекитти көрөт. Это существенно получил батарею, кнопку и светодиодный инфракрасный, и он включается - вы, ребята, не можете видеть это, - но он включается, когда я нажимаю кнопку.
Америкалык жана руандалык жаштар окутуу жана окууда бат эле тил табышышат, бирок аларды биргелештирүү Африка өкмөттөрүнө жарык келечек курууга жардам көрсөткүсү келген университеттердин жана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосуна муктаж. Американские и руандийские молодые люди находятся в синхронизации, когда дело доходит до обучения и изучения, но положить их вместе требует поддержку от университетов и неправительственных организаций, которые хотят, чтобы помочь африканские правительства
Бирок акча жөнүндө жазылган чыгармаларды окуп, ушул көйгөй жөнүндө ошол эле АКШда, ошол эле Англияда күн сайын жарык көрүп жаткан макалаларга көз чаптырып отуруп, инфляция көйгөйү кайра кайталанганы жатат го деген тыянакка келдим” деп өз оюмду билдирдим. Но, как я смотрю вокруг в литературе о деньгах, а что пишется и публикуется каждый день, и в Соединенных Штатах, и в Англии, и так далее, об этой проблеме, то я вижу, или мне кажется, я вижу, склонность к возвращению этих проблем о
Экономиканын тили менен айтканда, ислам дини эркин базар теориясынын келип чыгышын доолашууга толук укуктуу, себеби ал аталган теорияны Адам Смит жарык дүйнөгө келе электе эмес, базарды жайгаштыруу, акча теориясы жана жеке нарк сыяктуу түшүнүктөрдүн эң ал С точки зрения экономики, ислам может утверждать, что возник теорию свободного рынка не только много времени, прежде Адама Смита, но и впереди пятнадцатого века католическая школа Саламанки, члены которой пришли к быть принята в качестве первого exposi

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: