Меню
Эл-Сөздүк

Баатыр чын айтат, коркок калп айтат.

Герой правду скажет, трус солжет.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Храбрость стоит, а трусость бежит.

Всякий трус о храбрости беседует.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Баатыр чын айтат, коркок калп айтат.

Кыргызский Русский
калп вранье
тартынчаак, уялчаак, коркок, жүрөгү жок робкий
калп да болсо жоошутканга убакыты болбоду Он не торопитесь, чтобы лечь.
Биз элестеткен картошканын сапаты таптакыр башкача болчу” деп айтат. Мы что-то в виду, что были определенные качества, которые эти картофель не имеют ".
Мисалы, өкмөт белгилүү бир жумушчулардын эмгек акыларын жогорулатуу керек деп айтат. Правительство говорит, например, зарплаты некоторых работников должно быть увеличено.
Бул болсо педагогдор ишмердүүлүгүндө ушул участкага расмий мамиле жасагандыгы жөнүндө айтат. Это подразумевает отсутствие интереса к этому элементу обучения.
Бул билгичтиктин жоктугу башталгыч мектептин окуучуларынын элементардык сабатсыздыгы жөнүндө айтат. Отсутствие этих способностей указывает на основной неграмотности младших школьников.
Бул турмуштук көндүмдөр жаатында башталгыч класстардын окуучуларынын жетишкендиктери бир аз жакшырганы жөнүндө айтат. Это указывает на некоторое улучшение достижений учеников начальной школы в жизненных навыков.
Мунун бардыгы математиканын негизин өздөштүрүүдө мектеп окуучуларынын жетишкендиктеринин олуттуу төмөндөп кетиши жөнүндө айтат. Это указывает на значительное снижение достижения ученика в изучении математики.
Инфляция тутумун жактагандар жана алып-сатарлар сыяктуу начар адамдар болбой койбойт, бирок менин алар менен эч кандай ишим жок” деп айтат. Есть некоторые плохие люди, некоторые теоретики инфляции, некоторые люди, которые спекулянты, но я не имею ничего общего с ними.
Куранда айтылат, Ал периштерилерине кайрылып айтат: "Мен Адамды (АС) топурактан жасап, ага Өз рухумдан үйлөгөнүмдө, ошондо силер ага таазим кылып, саламдашкыла". И в Коране говорится, он говорит с ангелами и говорит: "Когда я закончил свое формирование Адама из глины, и вдохнул в него от моего духа, то, падают ниц к нему."
Бизде хадис кудси делген бир сабакта Кудай айтат: "Менин кулум" же "Мен жараткан адам баласы Мага эң жагымдуу болгон, Мен андан талап кылган жол менен гана жакындай алат". В учении - называется "хадис кудси" в нашей традиции - Бог говорит, что «Мой раб" или "Мой существо, мой человек существо, мне не подходит ничего, что мне дороже, чем я просил им делать ".
Ошентип, Мен кулумду сүйгөндө" - Кудай айтат, "Мен анын көргөн көздөрү, уккан кулактары, кармаган колдору, жана баскан буттары, жана түшүнгөн жүрөгү боломун" Бул биздин Кудай менен болгон жакындашуубуз, биздин сабагыбыз жана руханий жолубуздун, ыйманыбызд И когда я люблю моего слугу, "говорит Бог:" Я стал глаза, с помощью которых он или она видит, уши, которыми он или она слушает, рука, с помощью которых он или она захватывает и нога, с помощью которых он или она идет и сердце, которым он или она понимает.
Локк 1690-жылы жазылган “Жарандык башкаруу жөнүндө экинчи трактат” деген китебинде, жарандык коом “адамдар өз өмүрүн, эркиндиктерин жана кыймылсыз мүлкүн, жалпы жонунан айтканда, жеке менчигин биргелешип коргоо үчүн биригишкенде” пайда болгон деп айтат. Гражданское общество формируется, когда люди "объединиться для взаимного сохранения своих жизней, свобод и поместий, которые я называю общим названием - свойство", Локк пишет в своей "Второго трактата правительства" 1690.
Окутуучу турдун катышуучуларынын бири врач-психиатр Людмила Федорова айтат: «Мен шизофрения менен жабыркаган адамдарды башкача дарылоо мүмкүн экендигин билген эмесмин, жөн эле таблетка жазуу эмес, кайра калыбына келтирип дарылоо менен алектенүү бир топ кы Людмила Федорова, врач-психиатр, один из участников путешествия тренировки, сказал: "Я даже не знаю, что это возможно для лечения людей с шизофренией по-другому, но это гораздо более интересно для восстановления и не только предписывают таблетки, Tre

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: