Меню
Эл-Сөздүк

Баатыр жоодо мактанат, коркок үйдө мактанат.

Храбрый в битве хвастается, трус дома хвастается.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Герой известен в борьбе, а трус дома.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Баатыр жоодо мактанат, коркок үйдө мактанат.

Кыргызский Русский
тартынчаак, уялчаак, коркок, жүрөгү жок робкий
Картер Ак Үйдө тогуз жашынан баштап төрт жыл жашаган. Картер жил в Белом доме в течение четырех лет в возрасте от девяти.
Үйдү жасалгалаган жана үйдө колдонулган нерселерди мурастоо Права на куски дома Мебель и предметы домашнего обихода
Музыка, телекөрсөтүү жана үйдө көңүл ачуу боюнча эларалык жумалык. Международная еженедельник музыки, видео и домашних развлечений.
Ал Картердин президенттиги учурунда Ак Үйдө бала кезинде жашап жүргөндө эл-журттун көз алдында болгон. Она вошла в центр внимания, как она жила в детстве в Белом доме во время президентства Картера.
Эшик кыңайып ачылып, жанакы үн мындай дейт: "Кир, себеби бул үйдө эки "Мен"ге орун жок". эки баш тамга I, жок, бул көздөр эмес, эки Эго. Колебания дверь, и голос говорит: "Проходите, ибо нет места в этом доме в течение двух I-х», - два капитал я, а не эти глаза - "в течение двух эго."
турак үйдө эки, үч же төрт ар башка менчик ээлерине таандык болгон төрттөн ашуун имарат жай болгон учурларда үй ээлеринин түздөн-түз башкаруусун; Прямая администрация домовладельцы в тех случаях, когда жилое здание включает в себя не более четырех помещений, которые принадлежат двум, трем или четырем различным владельцам;
Кийинки жолу талаш Картердин Ак Үйдө салтанаттуу тамакта китеп окуп жатканын эл көргөндө чыккан, бул чет өлкөлүк конокторго карата сыйлабоо катары бааланган. Далее спор привел когда Картер был замечен читать книгу во время государственного обеда в Белом доме, который, как считалось, оскорбительным для иностранных гостей.
Ак Үйдө жашап жүргөндө Картердин “Боз Маларки Йиң Йаң” аттуу сиам мышыгы болгон, ал Билл Клинтон кармаган Сокско чейинки Ак Үйдү мекендеген акыркы мышык болгон. В то время как в Белом доме, Картер был сиамский кот по имени "Misty Malarky Ying Yang", который станет последним кошка занять Белый дом до носков, принадлежащий Биллу Клинтону.
Сценарист жана кинорежиссёр Пол Хаггис профессионалдык иш-аракеттеринен тышкары күн энергиясы колдонулган үйдө жашап, гибрид машина айдоо менен, айлана-чөйрөнү коргоого жеке салымын кошууда. Писатель-режиссер Пол Хаггис резервное копирование своих профессиональных усилия с личной приверженности к окружающей среде, в том числе живущих в солнечных батареях дома и за рулем гибридного транспортного средства.
Үйдү жасалгалаган жана үйдө колдонулган кадыресе нерселер мыйзам боюнча мураска калтыруучу менен ал өлгөнгө чейин бир жылдан аз эмес чогуу жашаган мураскорлорго алардын кезегине жана мурастык үлүшүнө карабастан өтөт. Кусочки домашней мебели и предметов домашнего обихода переходят к наследникам по закону, которые жили вместе с наследодателем не менее чем за один год до его смерти, независимо от их приоритета и размера доли преемственности.
Алар бири- бири жөнүндө, маданияттары жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн көйгөйлүү маселелери жөнүндө жакшыраак түшүнүк алып, түрдүү диндердин өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилелерди жакшыртуу максатында, бир үйдө жашоого макул болушган. Они согласились жить в доме, чтобы узнать друг о друге, их культур, а также вопросы ближневосточного значение, в надежде на улучшение отношений между людьми разных вероисповеданий.
Бул мезгил ичинде ал көп жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлүн өзүнө тарткан, себеби жаш балдар Ак Үйдө 1960-жылдардын башындагы Жон Ф. Кеннединин президенттигинен бери жашаган эмес (жана Картердин президенттигинен кийин Билл Клинтондун кызматка ант бе Она была предметом большое внимание СМИ в этот период, так как маленькие дети не жил в Белом доме с начала 1960-х годов президентства Джона Кеннеди (и не не после президентства Картера до инаугурации Билла Клинтона).
Эгерде турак жайдын же турак жай эмес имараттын менчик ээси узак мезгилге чейин жок болгон жана жалпы мүлктү күтүү боюнча милдеттерин үч айдан ашуун аткарбаган учурда, мындай милдеттер жалдоого алынган турак үйдө жашаган же турак жай эмес имаратты ижарага В случае владельца помещения не проживающих в партнерстве в течение длительного периода времени, и он не выполняет свои обязательства по обслуживанию общего имущества, такого рода обязанностей и обязательств осуществляется отдельными лицами, которые
Алынган билимдер жана ыкмалар Кыргызстанга адаптацияланып, үйдө ассертивдик (бейтаптын керектөөлөрүнө максималдуу багытталган оор психикалык оорулары бар адамдарды калыбына келтирип дарылоо жана ооруканадан тышкаркы комплекстүү психикалык жардам көрсөтүү Эти навыки были адаптированы к Кыргызстану и принят мультидисциплинарных команд, давая жесткую помощь на дому (модель для предоставления всеобъемлющего амбулаторное психиатрическую и реабилитации людей с тяжелыми психическими заболеваниями, которая являет
Банктын компьютердик түйүнүнө үй же кеңсе терминалдарды (өздүк компьютер, стационардык телефон) туташтыруу аркылуу, «үйдө» аралыктан банктык тейлөө жана банктардын кардарларга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга) чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо ыкмасы. Способ удаленного банковского обслуживания "на дому" и предоставления банками розничных услуг клиентам (физическим и юридическим лицам) посредством подключения домашних или офисных терминалов (персональный компьютер, стационарный телефон) к компьютерной сети банка.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: