Меню
Эл-Сөздүк

Алдыр ар күнү жазгырар.

Когда суждено украсть, то заблуждаешься на час.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Без подвоху вор не украдет (без помощи).

Овчинку сняли, а хозяева спали.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Алдыр ар күнү жазгырар.

Кыргызский Русский
Күнү Дата
Күнү-түнү двадцать четыре часа
Туулган күнү . День рождения.
Даярдалган күнү: дата Производство:
Жарыяланган күнү . Дата публикации.
Кайсы күнү бош болосуз? В какой день вы будете свободны?
Кайсыл күнү бош болосуз? В какой день вы будете свободны?
Жарыяланган күнү : 06/03/2009. Дата публикации: 06/03/2009.
Жарыяланган күнү : 04/09/2009. Дата публикации: 04/09/2009.
Жарыяланган күнү : 01/07/2009. Дата публикации: 01/07/2009.
Келишилген бүтүм боюнча эсептешүү күнү. Дата расчетов по заключенной сделке.
Баалуу кагаздарды жүгүртүүгө чыгаруу күнү. День выпуска ценных бумаг в обращение.
ККМ-дагы күнү жана/же убактысы КЭКТ-дагыдан аз Дата и / или время в менее СКК Эклз
Кагаз акчасын күнү-түнү тынбастан чыгарышкан. И они напечатаны бумажные деньги днем и ночью.
Партия номери даярдалган күнү менен аныкталат. Лот № определяется даты выпуска продукции.
Аб бир жума күнү эрте менен, мен ал дүкөндө болчумун. Каждую пятницу утром я был в магазине подарков.
Тоорук системаларында тооруктар өткөрүлгөн иш күнү Рабочий день, в который проводятся торги в торговых системах.
Бул базар экономикасынын күнү бүттү дегенди билдирет. И это означает уничтожение рынка.
Жогоруда көрсөтүлгөн жылы жана күнү КОЛ КОЮЛДУ _____________________________. Согласованных на _________________________, по состоянию на день и год, указанные выше.
Даярдалган күнү жана сатуунун акыркы күнү таңгакта көрсөтүлгөн. Производство дата и дата истечения срока отмечены на упаковке.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: