Меню
Эл-Сөздүк

Абийир тапса баласы, атасына бак конот.

Если сын будет честен, то отец будет счастлив.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Слава сына — отцу отрада.

Добрый сын —всему свету мил.

Добрый сын — отцу радость, а худой - печаль наносит.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Абийир тапса баласы, атасына бак конот.

Кыргызский Русский
абийир prudency
Авиакаттам качан конот? Во сколько рейс прилетает?
ал киши өлгөндөн кийин төрөлгөн баласы; ребенок умершего, если он родился после его смерти;
өзгөчө маселелерди талкуулоо бетинен тапса болот. Конкретные проблемы могут быть найдены на странице обсуждения.
Белгилүү бир оюндун жыйынтыгын кайдан тапса болот? Где я могу найти результат конкретной игры?
Киш анын жападан-жалгыз баласы болчу, андан кийин Киш энеси менен жашады. Киш был его единственный сын, и после этого Киш жил один со своей матерью.
«Адам баласы жалган айтса да, бир гана Кудай чындык бойдон кала берсинчи". "Пусть Бог будет верен, хотя каждый человек не оказался лжецом».
Ылайык келүү Декларациясынын көчүрмөсүн төмөнкү даректен тапса болот http:// www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Копия декларации о соответствии можно найти по адресу: // www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Эгерде Омбудсмен (Акыйкатчы) максатка ылайыктуу деп тапса, ал башка иштерге да катышкан адамдардын аты-жөнүн атабай кое алат. Если Омбудсмен (Акыйкатчы) считает необходимым, он / она может не включать в себя имена из других случаях тоже.
Бул бөлүмдө эки тутумдун комбинацияланган натыйжалары берилген жана алардын кыйла кеңири сүрөттөлүшү документтин негизги бөлүгүндө тапса болот. В этом разделе приведены сводные результаты обоих компонентов, которые могут быть найдены в более подробно в главном документе.
Эми Лин Картер (1967-жылдын 19-октябрында төрөлгөн) мурунку К.Ш. Президенти Жимми Картер менен анын аялы Розалин Картердин төртүнчү баласы жана жалгыз кызы. Эми Линн Картер (родился 19 октября, 1967) является четвертым ребенком и единственным дочь бывшего президента США Джимми Картера и его жены Розалин Картер.
1876: Июль айынын 26сы Лакота кыштагын чалгындоо аракетинде Кастердин 7-кавалерия бөлүгү талкаланат да, бул кармаш Little Big Horn - Кичинекей Чоң Мүйүз атына конот. 1876: 26 июля на своем пути, чтобы атаковать деревню лакота, Кастера седьмой кавалерийский было подавлено в сражении при Литтл-Биг-Хорн.
Эгерде Омбудсмен (Акыйкатчы) даттанууну негизсиз деп тапса, баяндамада даттануу берген адамдын да, даттанылып жаткан кызмат адамынын да аты-жөнү айтылбайт. Если Омбудсмен (Акыйкатчы) рассматривает жалобу необоснованной отчет не включает в себя имя человека, который подал жалобу или чиновника, против которого жалоба была подана.
Бизде хадис кудси делген бир сабакта Кудай айтат: "Менин кулум" же "Мен жараткан адам баласы Мага эң жагымдуу болгон, Мен андан талап кылган жол менен гана жакындай алат". В учении - называется "хадис кудси" в нашей традиции - Бог говорит, что «Мой раб" или "Мой существо, мой человек существо, мне не подходит ничего, что мне дороже, чем я просил им делать ".
Европанын жарандык коомунун баласы деп эсептелген либералдык демократия динден оолак тургандай жана ага чектөө менен көзкарандылыктан башка, диндин эч кандай тиешеси жоктой сезилет. Либеральная демократия, ребенок европейского гражданского общества, выглядит светским кредо которого не может иметь место для религии, если только это не местом заключения и подчинения.
Министрликтин кызматкерлеринин ичинен үй-бүлө курбаган, баласы жок жана ажырашкан аялдардын саны, кызматкерлердин эркектерден турган курамына салыштырганда, алда канча жогору экендиги; Среди работающих женщин министерства, количество одного или разведенного персонала или тех, без каких-либо детей в несколько раз выше среди женщин, чем мужчин-работников.
Ошого карабастан, эркектерден айырмаланып, талапкер аялдардан комиссия мүчөлөрү үй-булөлүк статусу, кичине баласы бар же жоктугу, же болбосо жакынкы келечекте балалуу болуу ниети жөнүндө сурашкан. Тем не менее, члены комиссии задавали вопросы заявителей-женщин в отличие от мужчин, о семье (семейное) статуса, наличия маленьких детей или планов о имеющих детей в ближайшем будущем.
Адамдардын кызматташуусу, адам баласы пайда болгонго чейинки жаныбарлар дүйнөсүндө, ошондой эле ар бир адам же топ өзүнчө окчун жашаган алгачкы адамзат доорундагы иш-аракеттерден таптакыр айырмаланат. Человек сотрудничество отличается от деятельности, которые имели место при дочеловеческими условиях в животном и среди изолированных лиц или групп в течение примитивных возрастов.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: