Меню
Эл-Сөздүк

«Саман өрттөнүптүр» — десе, «Самарканды жоо чааптыр» — дейт.

Если скажут, что загорелась солома, он скажет, что
Самарканд разгромили.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Он из мухи слона сделает.

Приехала баба из города, привезла вести три короба.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: «Саман өрттөнүптүр» — десе, «Самарканды жоо чааптыр» — дейт.

Кыргызский Русский
Үн: "Жогол!" дейт экен. Голос говорит: "Уходи".
Анда ал: "Бул сен, оо жүрөк ооруткан", - дейт. Он сказал: "Это вы, O сердец."
Өтө оор, шок абалында болчу, – дейт доктур. Он был в очень тяжелом состоянии шока, сказал доктор.
Денеси туугандарына берилди, дейт милиция. Его тело было передано родственникам, сообщает полиция.
Күйүктөн алынган шоктон каза болду, – дейт Маманов. Он не мог двигаться от ударной ожога, сказал Маманов.
«Мен бул таасирдин алда канча чоң экенин сезем, - дейт Мейсслер. "Я чувствую влияние настолько больше," говорит Meissler.
«Мен токочтордун мынчалык тез түгөнөрүн мурун көргөн эмесмин», - дейт ал. - "Я никогда не видел печенье так быстро," сказала она.
Ал (САВ) мындай дейт: "Бул өзүбүз менен болгон согуш, менчилдигибизге каршы". Он сказал: "Это битва себя, битва эго."
Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби шарттар талапка жооп бербейт. Он также не может брать деньги, потому что с их точки зрения условий для заимствования появляются неудовлетворительным.
Боюм кыска болгону менен мектепте чоңураак балдар менен мушташчу элем дейт ал. Всегда маленьким для своего возраста, он говорит, что превышает мальчиков в школе издеваются его.
Маектешүү учурунда колдон келишинче күчтүү сезимди кармап калыш керек», - дейт ал. "Во время интервью, попытаться захватить страсть", говорит он.
«Мен үчүн эң чоң жетишкендик - окуучулардын кызыга баштаганы болду», - дейт Петровски. "Большая вещь для меня является то, что студенты становятся более мотивированными," сказал Petrowski.
Эркиндик десе эле, мага эч ким тигини жаса, муну жасаба деп айтууга укугу жок деп түшүнбөш керек. Свобода не означает, что никто не имеет права сказать вам, что вы можете или не можете сделать.
«Англис тил мугалимдери эле эмес, бардык мугалимдер, анын ичинде мектеп кароолчулары да бар, - дейт Хессе. "Не только преподаватели английского языка, но все они, в том числе школьный сторож", сказал Гессе.
«Мен элге долбоорлорун ишке ашыруу үчүн гранттарды, донорлорду, кредиттерди табууга жардам берем», - дейт ал. "Я стараюсь, чтобы помочь людям или найти гранты, доноры, кредиты, все, что нужно, чтобы получить их проект собирается," сказал он.
Жогорку мектепти бүтпөгөндүк же кыз болуп жаралуу басынууга себеп боло албайт" деп ойлой башташты», - дейт Тиа. Просто потому, что я не закончил среднюю школу или просто потому, что я девушка не значит, что я не важно, "сказала она.
Бул калкты да, укук коргоочуларды да кандайдыр бир этапта канааттандыруучу компромисстүү тариф, дейт Витязев. Это компромисс тариф, что было бы приемлемо, для населения и активистов гражданских прав в определенной степени, говорит Витязев.
Өкмөт кечээги күнкү сарптаган чыгымдарына караганда, бүгүн көбүрөөк сарптайын десе, акчасы жетпей жатат дейли. Правительство хочет тратить больше, чем он провел до вчерашнего дня, но это не было денег.
"Редактор кабарчыга тапшырма берип анан кабардын каталарын оңдоо менен эле чектелбөөгө тийиш", - дейт Мукумбира. Редактор должен не только назначить репортера и исправлять ошибки в окончательном проекте, говорит Mukumbira.
«Бул жаштардын сынчыл ой жүгүртүүсүнө, өзүн көрсөтүүсүнө, стрессти көзөмөлдөөсүнө мүмкүнчүлүк берет», - дейт ал. "Это обеспечивает молодежи навыков критического мышления, с самовыражением, с управлением стрессом", сказала она.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: