Меню
Эл-Сөздүк

air chamber

абалык капкак
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: air chamber

Английский Кыргызский
Chamber charter Палатанын жаргысы
Tax consultants chamber Салык консультанттарынын палатасы
Fiancing the tax consultants chamber. Салык консультанттарынын палатасын каржылоо
Tax Consultants Chamber has the right to: Салык консультанттарынын палатасы төмөндөгүлөргө укуктуу:
Tax consultants chamber management bodies. Салык консультанттарынын палатасын башкаруу органдары.
The main functions of tax consultants chamber Салык консультанттар палатасынын негизги милдеттери
Tax consultants chamber of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын Салык консультанттарынын палатасы
other violations of this Law and Chamber Charter. Ушул Мыйзамды жана Палата жаргысыны башка бузуулары үчүн
The Supreme Court has the Constitutional Chamber in its structure. Жогорку Соттун курамында Конституциялык Палата бар.
consult and inform members of the Chamber on their professional duties; Палатанын мүчөлөрүнө кесиптик милдеттер боюнча консультация жана маалымат берүүгө;
Members of the Management Board shall elect the Chairman of the Chamber Management Board. Башкармалыктын мүчөлөрү палатанын башкармалыгынын төрагасын шайлашат.
appointment of one-half of the auditors of the Accounting Chamber of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудиторлорунун курамынын жарымын дайындоо;
The Supreme Tax Consultants Chamber management body is the general meeting of its members. Салык консультанттарынын Палатасынын жогорку башкаруу органы анын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушу болуп саналат.
Adopted by the Legislative Chamber of the Parliament of the Kyrgyz Republic October 8, 1997 1997-жылдын 8-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган
giving consent to appointment of the Chairman of the Auditing Chamber of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Төрагасын дайындоого макулдук берүү;
Approved by People's Representative's Chamber Of the Parliament of the Kyrgyz Republic July 3, 2002 2002-жылдын 3-июлунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйыны тарабынан жактырылган
Members of Tax Consultants Chamber shall preserve independence in carrying out their professional activity. Салык консультанттарынын палатасынын мүчөлөрү өздөрүнүн кесиптик ишин жүргүзүүдө өз алдынчалыгын сактап калышат.
Calling a tax consultant to account stipulated by this Law shall be performed by the Tax Consultants Chamber Board. Салык консультантын ушул Мыйзамда каралган жоопкерчиликке тартуу Салык консультанттарынын палатасы тарабынан жүргүзүлөт.
The amount of payment for the services rendered by the Chamber shall be established and approved by the Chamber Board. Палата көрсөткөн кызматтар үчүн акынын өлчөмдөрү Палатанын башкармалыгы тарабынан белгиленет жана бекитилет.
Permanent Chamber Management Body is a Management Board consisting of no less than five members personally elected at the general meeting. Палатаны башкаруунун туруктуу органы жалпы чогулушта жекече шайланган беш адамдан кем эмес турган башкармалык болуп саналат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: