Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: shake hands

Английский Кыргызский
shake out. күбүү
Shake the mobile phone to make the dice roll. оюн сөөктөрү айлана башташы үчүн, телефонду силккиле
Some marriage mates might discreetly hold hands, Жыйналышта тиленүү учурунда кээ бир жубайлар кол кармашып алышаттыр,
Those who are capable of mobilizing people in large numbers have great power in their hands. Калың журтту бийлей алган адамдардын колунда зор күч бар.
Carter did not receive the "hands off" treatment that the media later afforded to Chelsea Clinton. Жалпыга маалымдоо каражаттары кийин Челси Клинтонго көрсөткөндөй “чын тийбес” мамилеге Картер кириптер болгон эмес.
We call the United States a democracy because the rule of the country is in the hands of the voters. Америка Кошмо Штаттарында бийлик добуш берүүчүлөрдүн колунда болгондуктан, биз аны демократия деп атайбыз.
We call the United States a democracy because the rule of the country is in the hands of the voters. Америка Кошмо Штаттарында бийлик добуш берүүчүлөрдүн колунда болгондуктан, биз аны накта демократия деп атайбыз.
For instance, suppose someone sought to have all in a group link arms or hold hands during such a prayer. Мисалы, кимдир бирөө жыйналыштагылардын баарынын тиленүү учурунда кол кармашып турушун каалайт деп коелу.
Most of the surplus land and many of the plots within reservation boundaries are now in the hands of white ranchers. Көпчүлүк үлүш жерлер жана резервациялардын чегинде жайгашкан көптөгөн жеке жерлер азыркы убакта ак фермерлердин колунда.
The U.S. Embassy is proud to support a robust translation program to put American classics into the hands of Kyrgyz-speakers and readers. Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилиги Америка адабиятын кыргыз тилине которуу аркылуу китеп окууну жайылтуу жана Америка жазуучуларынын чыгармалары менен кыргыз окурмандарын тааныштыруу боюнча чоң долбоорду сыймыктануу менен колдойт.
The last chapter in any successful genocide is the one in which the oppressor can remove their hands and say, "My God, what are these people doing to themselves? Ар бир иш жүзүнө ашкан тукум курут кылуудагы акыркы кадамдын бирибаскынчы колун алып,мындайча сүрөттөй ала турганы:"Кудайым, бул адамдар өзүн эмне кылып жатышат?
If the alternative is to concentrate political authority in the hands of a power great enough to keep all, including religion, in awe, the cure might be worse than the potential disease. Кандайдыр бир күчтүн колунда топтолгон саясий бийлик бардыгын, ошондой эле, динди дагы коркунучта кармаса, анда ооруңду жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей, бул илдеттен өзүнөн мурун, андан айыгуу жолу бир кыйла татаалыраак болот.
Indeed, the local Christian churches had even aided the invading Muslim armies to escape the persecution for “heresy” they had endured at the hands of the “foreign” Christian orthodoxy. Чындап келсе, Христиан чиркөөлөрү “чет өлкөлүк” Православдык Христиандардын “бөтөнчө ой жүгүртүү (ересь)” үчүн куугунтуктоосунан арылуу үчүн, мусулман аскерлеринен жардамын аяшкан эмес.
When Allison Hunt found out that she needed a new hip -- and that Canada’s national health care system would require her to spend nearly 2 years on a waiting list (and in pain) -- she took matters into her own hands. Элиссон Хант жамбаш сөөгүн алмаштыруу операциясы керек жана Канаданын ден соолук системи андан эки жыл күтүү барагында (жана ооруда) өткөрүүнү талап кыларын билгенде, баарын өз колуна алган.
What we must realize is that we ought not to have a system of money in which the value of the monetary unit is in the hands of the government so that the government can operate, manipulate the money market in the way it wants to. Өкмөткө акча базарын өзү каалагандай иштетүүгө, башкарууга жол бербестен, ошондой эле акча бирдигинин деңгээлини өкмөттөн көз карандысыз мүмкүндүк берген акча тутумунан кутулуш керек экендигин түшүнүүгө аракет кылсак жакшы болмок.
It is said that Bok brought home more meat than any of the two best hunters, that with his own hands he attended to the division of it, that with his own eyes he saw to it that the least old woman and the last old man received fair share." Бек аңдын этин каалаган мыкты эки мергенчиден да көп алып келчү, өз колу менен ал аны жиликтөөгө киришчү, айылдагы эң акыркы кемпирге жана чалга адилеттүү бөлүнүшүнө өзү кам көрчү деп айтылат.
There have been times, especially during World War II, when national security was an issue and certain types of information were restricted from wide distribution, but, in general, the government has remained hands-off with regard to censorship. Кээ бир учурда, өзгөчө улуттук коопсуздук көйгөйлүү болгон Экинчи дүйнөлүк согуштун маалында маалыматтын айрым түрлөрүн таратууга чектөө коюлган, бирок жалпысынан алганда, өкмөт цензура менен алектенбейт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: