Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - тогуз жүз
  • тогуз жүз
  • тогуз жүз миң
 

тогуз жүз

 
Nine Hundred
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) тогуз жүз

КыргызскийАнглийский
Мен бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулгамI was born in nineteen ninety five.
камсыздандыруу учурунун чыгымдарын азайтууга чара көрүүгө (тогуз жүз элүү бешинчи берене) милдеттүү.to take measures on reduction of losses from contingency (Article nine hundred and fifty-five)..
белгилүү бир мүлктүн толук жоголуу (кыйроо), кемүү же бузулуу тобокели (тогуз жүз жыйырма үчүнчү берене);the risk of full forfeiture (perish), lack or damage to the certain property (Article nine hundred and twenty-three);.
камсыздандыруу тобокелинин көбөйгөндүгү жөнүндө камсыздандыруучуга дароо билдирүүгө (тогуз жүз элүү төртүнчү берене);inform promptly the insurer of the increase of contingency (Article nine hundred and fifty-four)..
(КР бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылдын жыйырма биринчи июлундагы сексен үч сандуу Мыйзамынын редакциясына ылайык)(According to the amendment of law of KR number eighty-three from Juy twenty-first nineteen ninety-nine)..
бул Кодекстин тогуз жүз элүү тогузунчу беренесинде көрсөтүлгөн негиздер боюнча камсыздандыруучу камсыздандыруу акысын төлөөдөн бошотулганда;the insurer is excused of payment of indemnity on the grounds indicated in Article nine hundred and fifty-nine of this Code;.
Бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдын экинчи мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынганAdopted by the Legislative Assembly of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic on the second of March, in nineteen and ninety sixth year.
Бир миң тогуз жүз токсон жетинчи жылдын бешинчи декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынганAdopted by the Legislative Assembly of Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic December five, nineteen-ninety-seven.
камсыздандыруу учуру пайда болгондугу жөнүндө камсыздандыруучу кабарлоого (тогуз жүз элүү алтынчы берене) жана аны канааттандыруу боюнча чара көрүүгө;notify the insurer of occurrence of contingency (Article nine hundred and fifty-six) and to take measures on its certification;.
Ушул берененин биринчи пунктунун жоболорун сактабагандык ушул Кодекстин тогуз жүз кырк бешинчи беренесинин биринчи пунктунда каралган себептерге алып келет.Non-compliance with the provisions of point 1 of this Article shall entail consequences provided by point one of Article nine hundred and forty-four of this Code..
Камсыздандыруунун объектиси болуп саналган мүлктүк талам камсыздандыруу учуру келген мезгилге чейин орун алууга тийиш (тогуз жүз жыйырма үчүнчү берененин экинчи пункту).Property interest which is the subject of insurance must be existing by the moment of occurrence of contingency (point two of the Article nine hundred and twenty-three)..
Жөнөкөй кампа күбөлүгү ушул Кодекстин тогуз жүз алтынчы беренесинде каралган маалыматтарды, ошондой эле анын көрсөтүүчүгө берилгендиги тууралуу маалыматтарды камтууга тийиш.An ordinary warehouse certificate must contain data, specified in Article nine hundred and six of this Code, and also an indication that is issued in bearer's form..
Эгерде мүлктүк камсыздандыруу келишими пайда алуучунун атын же аталышын көрсөтпөстөн түзүлсө (тогуз жүз жыйырма үчүнчү берененин үчүнчү пункту), жогоркудай билдирүү талап кылынбайт.Such notification shall not be required if the contract of property insurance was entered into without indication of beneficiary's name or denomination (point three of nine hundred twenty-three)..
Талап кылуучунун жоголгон камсыздандыруу полиси боюнча укукту калыбына келтирүү (тогуз жүз жыйырма үчүнчү берененин үчүнчү пункту) процессуалдык мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.Restoration of rights under forfeited bearer's insurance policy (point three of Article nine hundred twenty-three) shall be produced in accordance with the procedure established by the procedural legislation..
камсыздандыруу келишиминин күчү камсыздандыруу учуру келгенге чейин токтотулганда, анын ичинде бул Кодекстин тогуз жүз алтымыш алтынчы беренесинде көрсөтүлгөн негиздер боюнча токтотулганда;the contract of insurance is repealed before the occurrence of the contingency, including on the grounds indicated in Article nine hundred sixty-six of this Code;.
Бул Кодекстин тогуз жүз элүүнчү беренесиндеги экинчи пунктта көрсөтүлгөн учурда, кезектеги камсыздандыруу төгүмү төлөнбөсө, камсыздандыруу келишими өзү түзүлгөн мөөнөт жеткенге чейин токтотулат.In case provided by Article nine hundred and fifty, point two of this Code, contract of insurance shall be terminated before the term for which it was entered into upon non-payment of next in turn insurance premium..
бул Кодексте же башка мыйзамдарда каралган негиздер боюнча, анын ичинде бул Кодекстин тогуз жүз алтымыш жетинчи беренесинде көрсөтүлгөн негиздер боюнча камсыздандыруу келишими күчсүз деп саналганда;the contract of insurance is void on the grounds provided for by this Code or other laws, including on the grounds indicated in Article nine hundred and sixty-seven of this Code;.
Камсыздандырылган жактын макулдугу менен дайындалган жеке камсыздандыруу келишими боюнча (тогуз жүз жыйырма жетинчи берененин экинчи пункту) пайда алуучуну алмаштырууга бул жактын макулдугу менен гана жол берилет.The replacement of the beneficiary under the contract of life insurance appointed with the consent of the insured person (point two of Article nine hundred and twenty-seven) shall be allowed only with the consent of this person...
Областтык жана райондук мамлекеттик администрация башчылары бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылдын отуз биринчи декабрына чейин жер үлүштөрүн пайдалануу укугуна жарандарга бирдей үлгүдөгү күбөлүктөрдү берүүнү аяктасын.The heads of oblast and rayon state administrations should complete issuing to the citizens of the unified Certificate confirming the land use rights by the thirty first of December in nineteen and ninety five..
Бирок камсыздандыруу келишими милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамдын негизинде түзүлгөн учурда жана келишимде аныкталбаган шарт тийиштүү мыйзамда так аныкталган учурда (тогуз жүз отузунчу берене) бул эреже колдонулбайт.However, this rule shall not be applied in cases when the contract of insurance is entered into on the basis of the law on mandatory insurance and when the condition which is not specified in the contract, is fairly precisely defined in the respective law.

Получить все переводы слова - "тогуз жүз" по направлению Кыргызский-Английский.
Найти все переводы слова "тогуз жүз" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "тогуз жүз"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru