Меню
Эл-Сөздүк

разрешение на временное проживание

Убактылуу жашап туруу уруксаты (РВП)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: разрешение на временное проживание

Русский Кыргызский
Разрешение водных споров Суу талаштарын чечүү
Разрешение споров в партнерстве Шериктиктеги талаштарды чечүү
Разрешение конфликтов интересов Кызыкчылыктардын кагылышуусун чечүү
Временное приостановление гражданского служащего Мамлекеттик кызматчыны кызмат ордунан убактылуу четтетүү
Не прерывайте вызов, пока не дали на это разрешение. Уруксат берилгенге чейин чакырыкты токтотпоңуз.
Реализация или разрешение на использование исполнения. аткарууну же коюлган оюнду жүзөгө ашырууга же аны пайдаланууга уруксат берүүгө укуктуу.
Предоставление земель водного фонда во временное пользование Суу фондусунун жерлерин убактылуу пайдаланууга берүү
Разрешение водных споров между юридическими и физическими лицами Юридикалык жактардын жана адамдардын ортосундагы суу боюнча талаштарды чечүү
Байден проголосовал за войну после этого разрешение было отклонено. Бул резолюция өтпөй калгандан кийин гана Байден согуштук аракеттерге уруксат берген чечим үчүн добуш берген.
права на временное пользование, аренду или субаренду сроком на три и более лет убактылуу пайдалануу укугу, үч жана андан ашык жылга ижаралоо көмөкчү ижаралоо укугу
Земельные участки предоставляются иностранным физическим срочное (временное) пользование. Жер участоктору чет өлкөлүк жактарга жер участокторун мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга гана берилет.
Разрешение споров по использованию пограничного воды между Кыргызской Республики и других стран Кыргыз Республикасы менен башка мамлексттердин ортосунда чек ара сууларын пайдалануу жөнүндө талаш-тартыштарды чечүү
Временное исключение из Реестра в течение одного года, и ее восстановление только после аттестации; Реестрден бир жылдык мөөнөткө убактылуу чыгарып, аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча калыбына келтирүү;
Использование земельного участка может быть бессрочным (без указания срока) или срочное (временное). Жер тилкесин пайдалануу мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) же мөөнөттүү (убактылуу) болушу мүмкүн.
Предоставление земель лесного фонда в срочное (временное) пользование для сельскохозяйственных целей Токой фондусунун жерин айыл чарба максаттары үчүн мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү
То, что мы должны избегать является разрешение от правительства увеличить количество денег, так как он хочет. Эң негизгиси, өкмөткө акчанын санын өз эркинче көбөйтүүгө жол бербешибиз керек.
Правообладатель может выдать другому лицу разрешение (лицензию), чтобы использовать работы в определенных пределах. Укук ээси башка адамга чыгарманы белгилүү бир чектерде пайдаланууга уруксат (уруксаттама) бериши мүмкүн.
3) заключение договора о предоставлении земельных участков для срочный (временное) пользование с другого государства; 3) жер тилкесин мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү жөнүндө башка мамлекеттер менен келишим түзүү;
Право на временное пользование, аренду или субаренду на период меньше, чем указано в пункте седьмой статьи четвертой данного Закона ушул Мыйзамдын төртүнчү беренесинин жетинчи пунктунда көрсөтүлгөндөн кем мөөнөткө убактылуу пайдалануу, ижара жана көмөкчү ижара укугу
Высокое разрешение превращает голливудские фильмы и телепередачи (с использованием технологии камера начатую еще раз Джордж Лукас). Голливуддун фильмдери жана телекөрсөтүү программалары жогорку тактык менен берилет ( телекамера технологиясы пайдаланылат жана муну да биринчи болуп Жорж Лукас колдонгон).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: