Меню
Эл-Сөздүк

aggregate amount

 • корутунду
 • натыйжа
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: aggregate amount

  Английский Кыргызский
  Amount Сумма
  To amount ... чейин
  TOTAL AMOUNT ЖАЛПЫ СУММА
  Maximum amount эң көп суммасы
  invalid price (amount) жарамсыз баа (сумма)
  Amount of the Grant Allocated Бөлүнгөн Грант суммасы
  On the amount of investments. инвестициялардын өлчөмү боюнча.
  Amount of the Credit Allocated Бөлүнгөн Насыя суммасы
  "To amount is less then min sum Берилүүчү сумма эң аз уруксат берилгенден аз
  "To amount is negative or equal zero Берилүүчү сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
  "To amount is negative or equal zero Кардарга берилүүчү сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
  Forest Fund Plot lease payment amount Токой фондусунун участогун ижаралоо үчүн акынын өлчөмү
  "From amount is negative or equal zero Алынуучу сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
  "From amount is negative or equal zero Кардардан алынган сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
  collect the amount due to the testator; мурас калтыруучуга тийиштүү сумманы алууга;
  The deflator will amount to 9.0 percent. Дефлятор 9,0 пайыз чегинде катталат.
  amount of lease payment and payment procedure; ижара акысынын өлчөмү жана аны төлөп берүү тартиби;
  Payment Due Principal Amount of the Credit repayable Жабылууга тийиш болгон Насыянын негизги суммасы
  - determining the overall amount of saleable product. - товардык продукциянын жалпы көлөмүн аныктоо.
  sum cash payments do not exceed the amount of the check накталай акча менен төлөөнүн суммасы чектин суммасынан ашпайт

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: