Меню
Эл-Сөздүк

achievement

 • жетишкендик
 • ийгилик
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: achievement

  Английский Кыргызский
  Criteria for protectability of a breeding achievement Are: Селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүгүнүн сынактары төмөндөгүлөр болуп саналат:
  Publicity may also be established in respect of breeding achievement: Жалпы белгилүүлүк ошондой эле төмөндөгүлөргө карата белгилениши мүмкүн:
  Denomination of selection achievement must not be used as a trademark. Селекциялык жетишкендиктин аталышы товардык белги катары пайдаланылбоого тийиш.
  This indicates a considerable lowering of pupil achievement in studying mathematics. Мунун бардыгы математиканын негизин өздөштүрүүдө мектеп окуучуларынын жетишкендиктеринин олуттуу төмөндөп кетиши жөнүндө айтат.
  Breeding achievement must have a denomination with indication of its gender affiliation Селекциялык жетишкендиктин анын уруулук тегин көрсөткөн аталышы болууга тийиш.
  NAP National Action Plan for the achievement of gender equality in the Kyrgyz Republic for 2007 - 2010 АУП 2007-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Аракеттенүүнүн Улуттук Планы
  But this was a very modest inflation; the achievement of inflation in Germany was much greater you know. Бирок бул инфляцияга салыштырмалуу, Германиядагы алдаганча оор шартта өткөн.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: