Меню
Эл-Сөздүк

ability

 • жөндөмдүүлүк
 • шык
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: ability

  Английский Кыргызский
  ability ийкемдүүлүк
  -Pay attention to developing verbal ability and increasing vocabulary. окуучулардын сөзүн өнүктүрүүгө жана сөздүк запасын толуктоого көңүл бурууга;
  ability to implement the tasks under the project without additional training; кошумча окутуусуз эле долбоор боюнча тапшырмаларды аткара алуу жөндөмдүүлүгү;
  -Develop the ability to learn and master teaching techniques (teach pupils how to learn). -окуучуларда окуу жөндөмүн түзүү, окуу ишмердигинин ыкмаларын билүүгө (окута билүү);
  In the ability to highlight and process the required information from texts between 70 and 80% passed. Тексттен зарыл маалыматты ажырата билүүнү же ага багыт алууну 10 баладан 7-8 и аткара алышты.
  The exemption from fuel taxes is a vital part of our ability to carry out the mission of the Transit Center. Салыктардан бошотуу Транзиттик жүк ташуу борборунун миссиясын ишке ашырууда чоң мааниге ээ.
  The assignments in this section were mainly related to the ability of pupils to independently -ormulate and put ideas into writing. Бул блоктун тапшырмалары өздөрүнүн ойлорун өз алдынча айтуу жана жазуу жүзүн, баяндоого окуучулардын жөндөмдөрү менен байланышкан.
  Compensation of damage caused by the reduced ability to work or the death of the injured person shall be performed by monthly payments. Жабыр тартуучунун эмгекке жарамдуулугунун төмөндөгөндүгүнө же өлүмүнө байланыштуу зыяндын ордун толтуруу ай сайын төлөө аркылуу жүргүзүлөт.
  Along with the popularity of a person, an important role was given to the ability of women- candidates to collect a maximum number of votes from the regions. Инсандын белгилүүлүгү менен катар, региондор боюнча аял-талапкерлердин максималдуу сандагы добуш чогултуу кудуретине маанилүү роль берилди.
  Additionally, the impact on Jalal-Abad city’s street lights has challenged the citizens’ confidence in the municipal government’s ability to ensure its safety. Ага кошумча, Жалал-Абад шаарында көчө жарыгынын бузулушунан улам муниципалдык органдардын коопсуздукту камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнө тургундардын ишеними да төмөндөгөн.
  No attention is paid to such elements of reading as comprehension, ability to highlight the main idea and to formulate it into a logically correct and smooth presentation. Окуу көндүмү, түшүнүү, негизги ойду бөлө билүү, логикалык ырааттуулукта жана байланышта аны айтуу сыяктуу маанилүү элементтер көңүлдүн сыртында калат.
  The 1990s brought an explosion in digital video and the now-familiar miniDV camcorders that give amateurs the ability to shoot and edit inexpensive, very good-quality video. 1990-жылдары цифралык видеодо зор өзгөрүү болуп, азыр бизге жакшы тааныш чакан видеокамералар пайда болду жана видео сүйүүчүлөргө арзан, бирок мыкты сапаттагы видеоматериалдарды тартып алуу жана редакциялоо мүмкүнчүлүгүн берди.
  As you will see, the editor's job calls for a varietу of skills, a high degree of literacy, as well as the ability to handle a changing agenda and work relentlessly under pressure. Байкалып тургандай, редактордун иши чоң адистикти, жогорку билимди жана ошондой эле тез өзгөрүлүп туруучу жагдайда ыкчам иштей билүүнү талап кылат.

  Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
  strtoupper(EN)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: