Кыргызча сөздөрдү морфологиялык анализдөө

Автор: Руслан Чодоев 25.05.2016

Достор жакшы кабар! Эл сөздүккөМорфологиялык жөндөө” кошулду. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн кандай жөндөлүшүн, кайсыл сөз түркүмүнө кирет, кандай синоним, антонимдери бар билип алсаңар болот. Азырынча сервис толук бүтө элек, бирок сиздердин сын пикириңерди эске алып аягына чыгайын дегенбиз.

http://tamgasoft.kg/morfo/ky

Дорогие друзья, добавлен сервис “Морфологический анализ кыргызских слов“. Можно получить склонения по падежам, синонимы, антонимы и связанные слова. Сервис пока на тестовом режиме. Надеемся что с помощь Ваших замечании и предложений закончим его.

http://tamgasoft.kg/morfo/ky

В рубриках: Жаңылыктар

Отзывов (2) на «Кыргызча сөздөрдү морфологиялык анализдөө»

Павел Панков пишет:
24.05.2017 в %I:%M %p

Зат атооч: Илик (3-жак) туура эмес (Табыш менен барабар)

Кумушай пишет:
04.10.2017 в %I:%M %p

атрибут

 

Оставьте комментарий